Tvärvetenskap, Utbildning

LU värd för utbildning av internationella hjälporganisationer

I mitten av december höll en rad FN-organ och andra internationella hjälporganisationer en tvådagars utbildning vid Lunds universitet. Sida, UNDP, Unicef, FAO med flera var på plats och syftet med själva utbildningen och den efterföljande konferensen med Lundaforskare var att bli bättre på att hjälpa lokala aktörer vid katastrofer.

– FN ser det som en av sina största utmaningar att höja kapaciteten hos sina organisationer när de ger lokala organisationer stöd vid katastrofer, säger riskforskare Per Becker. Risken är annars stor att de stora organisationerna åker ner och gör punktinsatser. Problemet med detta är förstås att man inte drar nytta av de lokala kunskaperna men också att nästa katastrof drabbar lika hårt igen.

Det är första gången som den här utbildningen i kapacitetsutveckling för att hantera katastrofer förläggs utanför FN:s huvudkontor i Geneve. Per Becker ser det som ett erkännande av Lunds universitets kapacitet på området.

– Framför allt har vi i Lund arbetat med att förbättra kunskaperna kring hur man får lokala aktörer att ta ägandeskapet när deras land eller region får ett massivt stöd utifrån vid en stor katastrof, säger Per Becker.

Lunds universitets centrum för samhällets resiliens är ett universitetsövergripande nätverk som stöttar forskning och utbildning när det gäller riskreducering vid katastrofer. Tanken är också att centret ska stötta innovationer på området.

Läs mer på www.resilience.lu.se/

Ulrika Oredsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *