Administration, Utbildning

Lund förlorar pengar på nytt kvalitetssäkringssystem

Inte bara resultatkontroll utan också stöd till lärosätenas eget utvecklingsarbete. Det är den stora förändringen i förslaget till nytt kvalitetssäkringssystem av högre utbildning.
Förslaget innebär också att de extra kvalitetspengarna för utbildningar med höga utvärderingsresultat försvinner. Lunds universitet kammade förra året hem drygt femtio extra miljoner, dvs. cirka en sjättedel av den nationella kvalitets­potten.

Universitetskansler Harriet Wallbergs underlag till nytt system för att mäta kvaliteten i högre utbildning presenterades redan i höstas. Det har nu resulterat i ett förslag från Utbildningsdepartementet och skickats ut på remiss. Senast fredagen den 24 april ska fakulteter, studentkårer och övriga remissinstanser vid Lunds universitet ha lämnat in sina synpunkter.

Förslaget är ett mer sammanhållet nationellt kvalitetssäkringssystem där universitets och högskolors eget kvalitetssäkringsarbete beaktas i högre grad än i dag. Universitetskanslersämbetets granskningar har de senaste åren varit inriktade på kontroll av resultat. De utbildningar som fått högst omdömen har genererat extra pengar till sina lärosäten, vilket alltså gynnat Lunds universitet. Nu avskaffas denna bonus liksom den flergradiga bedömningsskalan, och utbildningar som granskas får antingen godkänt eller underkänt.

UKÄ ska framöver även bedöma förutsättningar och kvalitetssäkringsprocesser på lärosätena och mer uttalat stödja lärosätenas eget arbete för att utveckla kvaliteten på sina utbildningar. De lärosäten som anses ha goda kvalitetssäkringssystem ska få större eget ansvar.

Förslaget är ett ramverk, som ska vidareutvecklas och implementeras av Universitetskanslersämbetet i samråd med universitet och högskolor och företrädare för studenter och arbetsliv.

Britta Collberg

Kommentarer: 

Alexander Maurits, prefekt Centrum för teologi och religionsvetenskap: 

– Jag är kritisk av tre skäl.  För det första innebär mer tonvikt på lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem en administrativ överbyggnad som stjäl tid och pengar från det som verkligen ger bra utbildning: fokus på lärarna och undervisningen. För det andra blir det inte någon kollegial granskning av ämnen över lärosätesgränser. Man kommer därför inte att kunna jämföra kvaliteten i utbildningen mellan olika lärosäten. För det tredje saknar förslaget incitament till förbättring. Kvalitet kommer inte att belönas som idag. Lunds universitet har blivit belönat för att flera utbildningar håller mycket hög kvalitet och för oss innebär förslaget mindre resurser.

Åsa Lindberg-Sand, avdelningschef för Centre for Educational Development: 

– Det är bra att man vill bygga ihop de nationella och lokala kvalitetssäkringssystemen och bedöma och utveckla processer mer, inte bara ha fokus på resultat. Det jag saknar är hur detta nya goda system ska genomföras. Ska jag vara lite skarp, ser jag en risk med att det nya kvalitetssäkringssystem som Lunds universitet håller på att ta fram för egen del, inte tillräckligt stimulerar utvecklingsprocesser utan har för stort fokus på kvantitativ uppföljning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *