Ekonomi, Forskning, Utbildning

LU:s budget: Mer pengar till kvinnliga professorer

Universitetsstyrelsen tog beslut om resursfördelningen för 2015. Nästa år anslår regeringen sammanlagt drygt 1, 8 miljarder kronor till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Lunds universitet. Varje fakultet får finansiera gemensamma åtaganden genom att 2,8 procent dras av deras utbildningsanslag. Forskning och forskarutbildning får ett anslag på totalt cirka 2 miljarder kronor.

Nytt för nästa år är att Campus Helsingborg med ämneslärarutbildningen delvis kommer att finansieras av myndighetskapital (universitetets sparade pengar). För att finansiera utbildningen används de nya studieplatser som regeringen utlovat i budgetpropositionen tidigare i höstas. Lokalfonden får ytterligare 10 miljoner kronor. Jämställdhetsarbetet som ska stimulera kvinnliga professorer får 4 miljoner kronor och Pufendorfinstitutet får en ökning med 2 miljoner kronor nästa år.

Rektor har dragit över sin budget för strategiska forskningsmedel och därför behöver denna post underbalanseras med upp till 30 miljoner kronor nästa år (se artikel ovan).

Resursfördelningen baseras på de statliga medel som årligen anslås i regleringsbrevet och i regeringens budgetproposition. För Lunds universitet uppgår dessa medel till 3,9 miljarder kronor. Totalt omsätter universitetet närmare 8 miljarder kronor.

Anna Johansson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *