Allmänt, Naturvetenskap, Samverkan

Matematiker ”konsultar” i statistik

Tråkigt eller inte, meningarna om att grotta ner sig i statistik går isär. Få vet dock att anställda vid Lunds universitet kan få hjälp av matematiker redan när de planerar sina statistiska undersökningar.

erik_lindstrom_

Erik Lindström hoppas att Statistical Consulting permanentas och att fler anställda vid universitetet söker hjälp i ett tidigt skede när de ska göra en statistisk undersökning.

Ofta räcker det med att sitta ner och prata en timme om vad statistiken ska användas till och vilka uppgifter som behöver samlas in. Den timmen kan spara tid och onödiga misstag längre fram. För experterna vid enheten för matematisk statistik på Matematikcentrum är hjälpen de erbjuder ett sätt att nå ut med sina kunskaper.

– Det är en win-win-situation. Jag ser det som att doktoranderna blir mer anställningsbara samtidigt som vi hjälper till, säger Erik Lindström, professor i matematisk statistik.

Statistikhjälpen går under namnet Statistical Consulting och fokuserar främst på att hjälpa naturvetare eftersom finansieringen kommer från Naturvetenskapliga fakulteten. Vem som helst som är anställd vid universitetet är emellertid välkommen att kontakta Erik Lindström, inga dörrar är stängda. Ett kort samtal på planeringsstadiet kan effektivisera resten av arbetet: såväl insamlingen av data som analysen och presentationen.

Statistical Consulting har varit igång ett år i Lund. Hittills har någon eller några forskare vid ungefär hälften av Naturvetenskapliga fakultetens institutioner hört av sig för att få hjälp, och ungefär lika många från LTH.

– Men knappt någon på kemi och ingen på biologi, det förvånar mig lite, säger Erik Lindström.

De som har frågat om hjälp har oftast kommit i ett skede när de redan samlat in data och så undrar de om det räcker för publicering. Erik Lindström önskar att de tog kontakt med honom redan på planeringsstadiet.

– Det kanske räcker att vi pratar en timme och att vi ger några tips. Men det kan också landa i att vi kan hjälpa till mer under projektets gång, säger han.

Planering är således en del det går att få hjälp med. Men Erik Lindström och hans matematiska statistiker kan också hjälpa till med råd och tips vid analysarbetet efter att data har samlats in. Däremot hjälper de inte till med själva insamlandet.

Att även seniora forskare behöver hjälp med statistikuppgifter är inget märkligt menar han. När han själv läste grundkursen i statistik såg han inte tjusningen med statistik. Idag är han professor i ämnet.

Erik Lindström återkommer till att Statistical Consulting inte är ett slags enkelriktad välgörenhet från matematikernas sida. Tvärtom ska båda parter tjäna på hjälpen och kontakten som tas.

–  Andra forskare behöver hjälp att koppla sina ämnen till data. Vi matematiker ser den här hjälpen som ett strategiskt sätt att bygga framtida samarbeten, säger han och fortsätter:

–  Det här är bra för våra doktorander. Majoriteten av de som doktorerar söker sig utanför den akademiska världen och gör den här typen av konsultuppdrag inom exempelvis läkemedelsindustrin, bank och försäkring. Så jag kan nog säga att Statistical Consulting förbättrar deras anställningsbarhet.

Text och foto: Jan Olsson

Mer information finns på www.maths.lu.se/consulting.