Forskning, Teknik

Mattedoktor mot alla odds

Uppvuxen i Saddam Husseins Irak vet han att ett ord räcker för att bli dödad, och som tvångsrekryterad soldat var han flera gånger nära att mista livet. Men efter tre masterutbildningar har Dara Maghdid blivit doktor. Han har undersökt kulturella skillnader i matematikundervisning, och nu vill han tacka Lunds universitet. För i framtiden kan motivationen öka bland matematik­studenter – i regionen Kurdistan, men också på andra håll.

Dara Maghdid LITEN

Dara Maghdid med sin avhandling i matematikdidaktik.

Lunds universitet ingick 2011 ett samarbetsavtal med Soran University, som ligger i Kurdistan i norra Irak.

Dara Maghdid var den första doktoranden som påbörjade sina studier här, och den första att bli klar med sin avhandling. Ett antal masterstudenter har också blivit färdiga under åren.

Dara Maghdids avhandling i matematikdidaktik är en komparativ studie av hur matematikkurserna är uppbyggda i Lund och vid Soran University, som grundades 2009. Han undersöker skillnaderna och föreslår förändringar i bägge universitetens kurser.

– En sak som tidigt slog mig är att studenterna i Soran hyser litet hopp. De vet inte varför de läser matematik och kan inte se någon karriär utöver läraryrket. När jag tittar på deras motivationskurva går den ner mot noll.

Svaret som utkristalliseras i Dara Maghdids avhandling är att lärare i Soran måste omvandla undervisningsmetoderna så att studenterna får ägna sig åt matematiska problem som hämtats från det verkliga livet.

– När studenterna inser att de kan tillämpa saker fascineras de av matteprogrammet, av ämnet. Studenterna måste också förstå att de kan arbeta inom nya företag som administratörer, ekonomer eller ingenjörer, säger Dara Maghdid.

Enligt Dara Maghdid är universitetet i Soran sekulariserat och styret i regionen Kurdistan framgångsrikt när det gäller att minska religionens betydelse i samhället.

– Soran ligger i ett lugnt område, och Kurdistan är en ganska rik del av Irak. Många företag etablerar sig och alla stora oljebolag borrar i Kurdistan nu, så det finns gott om möjligheter för utveckling och arbetstillfällen.

Vid universitetet i Soran är fördelningen mellan män och kvinnor ungefär lika på matematikkurserna.

Något som skiljer universiteten i Lund och Soran åt är att studenterna i Lund kommer med långt bättre kunskaper från gymnasiet och är individorienterade.

– I Soran fungerar bara grupparbeten. Så det går inte att kopiera kurser rakt av. Det finns kulturella aspekter som skiljer, och det behövs olika undervisningsstil. En likhet mellan Lund och Soran är att variationstekniken fungerar. Det betyder att läraren visar en sak på olika kvalitativa sätt – genom kontrast, generalisering, separation och fusion. Sedan den tekniken infördes på beräkningsmatematikkursen i Lund 2012 har kursen blivit mer populär, säger Dara Maghdid.

En viktig del i Dara Maghdids avhandling är frågan om hur motivationen kan höjas, och av allt att döma kommer svaret att få betydelse för utformningen av framtidens matematikkurser i Soran. Han ser sitt arbete som en startpunkt och berättar att Lunds universitet tillsammans med Lissabon och Poznan har ansökt om medel från Erasmus Plus. Beskedet kommer den 1 juli.

– Om ansökan accepteras blir min avhandling en bas i utvecklingen av matematikkurser i Soran, säger han.

Om det blir nej kommer Dara Maghdid ändå att samarbeta med universitetet i Soran – då genom att undervisa på två matematikkurser.

– Till min hjälp har jag avhandlingen om matematikens värden. Jag kommer att ändra varje sak som jag i avhandlingen sett ger resultat. Och nu vill jag tacka LTH och Matematikcentrum, för i framtiden kommer min avhandling att påverka undervisningen i både Soran och Lund.

Han förväntar sig också att det kan komma förfrågningar från en rad andra länder i Europa, Mellanöstern och Afrika om att ta del av hans forskningsresultat.

För Dara Maghdid har den personliga resan gått från förtrycket i Saddam Husseins Irak, där han blev tvångsrekryterad men överlevde både Iran-Irakkriget och Kuwaitkriget, till livet med hus och en stor trädgård i Lund.

– Mitt liv har bestått av en rad farliga dagar och varit fullt av sorg och död. Minst fem gånger har jag hunnit tänka att jag kommer att dö nu. Jag minns och drömmer om hemska saker. Men till slut kom jag hit. Och nu är jag doktor i matematikdidaktik. Jag kan inte fatta att jag har blivit doktor vid ett av de bästa universiteten i världen. Hur det känns vet bara jag.

Dara Maghdid blir rörd och tystnar.

– Mina föräldrar gladde sig varje dag som jag överlevt på väg hem från skolan. Av den ständiga faran blir man sjuk. Här i Sverige har jag kunnat fylla mitt liv med kärlek och ägna mig åt min familj.

Att Dara Maghdid vill bidra till en god framtid för studenterna i Soran och i regionen Kurdistan står också klart.

– En jättesvår resa har börjat. Men jag tror på resultaten i min avhandling. Jag kommer aldrig att glömma min handledare, professor Claus Führer, som deltog i alla kurser i Soran och tog risken att åka dit när många var rädda. En stor roll i den pedagogiska delen av min avhandling hade min biträdande handledare Piotr Szybek, och den viktigaste motorn i samarbetet mellan Lund och Soran var professor Petter Pilesjö vid GIS-centrum.

Dara Maghdid promotionEfter promotionen ska Dara Maghdid ägna sig åt trädgården i Lund. Den är försummad sedan flera år.

Text: Tiina Meri 

Foto: Gunnar Menander 

 

FAKTA OM samarbetet med Soran University

2011 slöts ett avtal mellan Lunds universitet och det nygrundade och internationellt orienterade Soran University – beläget i regionen Kurdistan i Irak – om samarbete avseende doktorander och masterstudenter i bland annat matematik, datavetenskap och GIS-studier.

Soran University är internationellt orienterat och kallas det ”lilla, stora, internationella universitetet”.

MER OM Dara Maghdid

Född: 1966 i Erbil. Växte upp i Irak.

Kom till Sverige: 1998. ”Jag gifte mig med en fantastisk kvinna, Hero Mevan.”

Utbildning: Master i Computational Mathematics från Salahaddin University (1994).

I Sverige har Dara Maghdid tagit en master i Numerical Anlaysis (2002) och en master i pedagogik vid Lärarhögskolan i Malmö (2006). 2010 verkade han som dekan för College of Science vid Soran University. Doktorandstudier inleddes 2011 och den 27 maj 2016 promoverades han.

Dara Maghdids avhandling 

I ”Comperative Study of Teaching Computational Mathematics in Two Different Learning Environments” har Dara Maghdid gjort jämförande studier mellan designen av matematikkurser i olika kulturella miljöer: vid LTH i Lund och vid Soran University i regionen Kurdistan.

Avhandlingen visar bland annat vilka justeringar i undervisningens stil, innehåll, organisation och utvärdering som krävs när en kurs flyttas från ett land till ett annat, beroende på den kulturella kontexten.

Dara Maghdids avhandling vid Avdelningen för matematik LTH och numerisk analys finns att läsa här: www.lu.se/lup/publication/8838851