Naturvetenskap

MAXad workshop för miljö- och markvetenskap

Till vad och hur ska geoforskare använda MAX IV när det står färdigt? Under två dagar ska en ny workshop visa hur man kan dra nytta av det världsledande laboratoriet.

PerPersson2

Per Persson har höga förväntningar på MAX IV.

Under 2013 anordnas flera workshops relaterade till MAX IV. Den 30 och 31 maj kommer en workshop för forskare inom miljö- och markvetenskap som i framtiden kan komma att använda sig av MAX IV att hållas.

Geokemisten Per Persson, som tillsammans med professor Jon Petter Gustafsson, anordnar workshopen tror att MAX IV kommer att skapa ypperliga tillfällen för forskning inom området.

– Det kommer att ge oss unika möjligheter. Därför har vi som huvudmål att sprida medvetenhet om vad man kan göra för att dra nytta av MAX IV och hur man använder instrumenten för att uppnå resultat, säger han.

Workshopens fokus är hur man tillämpar synkrotronljustekniker och hur det kan bidra till miljö, mark- och geovetenskaplig forskning.

– Det vi kan komma att få är en ny grundläggande kunskapsbas, för att till exempel förutse vad som händer vid förändringar av klimatet, säger Per Persson.

Ett annat mål med workshopen är hur MAX IV ska kunna utvecklas till en världsledande anläggning för forskning inom geokemi.

Ungefär 70 deltagare kommer att vara på plats och inbjudna ledande forskare ska berätta om sina erfarenheter.

– Två av dem kommer från synkrotronljusanläggningen vid Stanford där en stor del av pionjärarbetet utförts, säger Per Persson.

Workshopen kommer att hållas i Matteannexet på Sölvegatan 20, med start klockan 12.00.

Se hela programmet

För fler MAX IV workshops

Text & Foto: Fredrik Bröndum

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *