Samhällsvetenskap, Utbildning

Med ministern som magister

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson inledde februari månad med att komma till Lund och Avdelningen för rättssociologi där han föreläste på kriminologprogrammet.

Ny Morgan

Kriminologstudenten Gustav Hällgren tillsammans med minister Morgan Johansson (till vänster).

Under en timme gick han igenom hur brott ska förebyggas och klaras upp, hur återfall ska förhindras och vad brottsoffer ska få för kompensation.

– Vi vill ge våra studenter inspiration och utblickar genom att bjuda in externa föreläsare, säger rättssociologen Patrik Olsson som tillsammans med sociologen David Wästerfors ansvarar för programmet. I höstas hade vi polismästaren Petra Stenkula och kriminalreportern Joakim Palmkvist här och nu alltså migrationsministern.

Innan ministern var tvungen att rusa vidare hann han svara på frågor om begränsningar i belastningsregistret, lagstiftning kring civilkurage och medicinsk bestämning av ålder på ensamkommande flyktingbarn.

Text: Ulrika Oredsson

Foto: Gunnar Menander