Allmänt, Forskning

Med struktur blir avhandlingen klar i tid

Skjut aldrig upp någonting. Gör ett detaljerat schema för doktorandtiden. Se till att få så mycket kommentarer på ditt arbete som möjligt.
Det är två erfarna handledares råd till doktorander som vill bli färdiga med sin avhandling i tid – utan alltför mycket ångest.

Fredrik NG Andersson och Sonja Opper

Fredrik NG Andersson och Sonja Opper handleder doktorander tillsammans på Ekonomihögskolan. Struktur och hård och regelbunden kritik är deras recept för en lyckad doktorandtid.

Sonja Opper och Fredrik NG Andersson handleder doktorander tillsammans på Ekonomihögskolan. De har utarbetat en egen modell för att få sina doktorander att prestera högkvalitativa avhandlingar – i tid.

– Att doktorera är att ge sig ut på en känslomässig berg- och dalbana, men man kan mota mycket ångest med struktur. Våra doktorander gör ett schema där varje delmoment är med. När ska faktainsamlingen vara färdig? När ska den första artikeln vara klar? Den andra? Sedan får de räkna bakåt och vi håller koll på tidsplanen, säger Fredrik NG Andersson.

Att fråga en doktorand när det är dags för dem att disputera är ofta impopulärt. Ångesten i ögonen på doktoranden är tydlig, men svaret otydligt. Sonja Opper och Fredrik NG Andersson träffar sina doktorander en gång i månaden och de har valt att alltid träffa doktoranden tillsammans, vilket gör mötena mer formella. Pressen ökar på doktoranden att vara väl förberedd.

– Det är viktigt att som doktorand se till att få mycket regelbunden kritik ända från början, för att kunna göra framsteg tillräckligt snabbt. Detta gäller särskilt när man kör fast, även om man då kanske helst inte vill visa upp sitt arbete, säger Sonja Opper.

Sonja Opper och Fredrik NG Andersson uppmanar doktoranderna att presentera sina idéer på seminarier och konferenser på ett tidigt stadium. De sätter en ära i att läsa allt doktoranden gör noggrant – och ge hård kritik. Samtidigt är omsorgen om varje student viktig, att se deras personligheter och försöka avgöra hur man bäst hjälper dem fram.

– Men det betyder inte att vi handleder på ett mjukt sätt, det skulle vara att vagga in doktoranden i en falsk trygghet. Då blir det väldigt nervöst när disputationen närmar sig. Akademin är en ovänlig, tävlingsinriktad värld som de måste lära sig att ta sig fram i, därför är vi tuffa i vår kritik, säger Fredrik NG Andersson.

Sonja Opper är bördig från Tyskland. Där heter handledare doktormütter eller doktorvater beroende på kön. Hon menar att det finns inslag av föräldraskap i handledarskap.

– Det handlar om att kunna leda doktoranderna ut i den akademiska världen, med tanken att de ska nå längre än mig. Hur många doktorander som når framgång i forskningsvärlden påverkar vilket akademiskt avtryck man gör.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander