Administration, Medicin

Medfaks blivande dekan: – Mer samverkan och tvärvetenskap behövs

Två husprojekt och mer samverkan och tvärvetenskap.
Det står högt upp på agendan hos den blivande dekanen för Medicinska fakulteten, Erik Renström. Vid årsskiftet byter han arbetsplats till Lund från Malmö där han har sin forskning om insulinproducerande betaceller.

Erik Renström hoppas på mer samarbete över fakultetsgränserna.

Den forskningen har följt honom sedan slutet av 80-talet och gett honom många uppdrag. Han var med i den prisade Linnémiljön som startade 2006 och pågick i tio år. Sedan 2012 är han koordinator för SFO:n Excellence Of Diabetes Research in Sweden, Exodiab, i samarbete med Uppsala universitet.

– Men egentligen hade jag tänkt att bli kardiolog, säger han på en dialekt som skvallrar om västkusten.

Och jo, han föddes i Göteborg men växte upp delvis i Nederländerna. Började forska i Göteborg och kom till Lund -97 och Malmö knappt tio år senare då forskningen också blev allt mer klinisk.

Erik Renström tycker att uppdraget inom ett strategiskt forskningsområde, SFO, påminner om en liten fakultet – och det var utifrån ledaruppdraget där som han blev intresserad av att bli dekan.

– Jag fick nya perspektiv på Medicinska fakulteten och vad det betyder för Lund och Skåne med ett stort universitet här.

Han tycker att mycket är bra och i balans på sin fakultet, men menar att det händer mycket i omvärlden som ska tas hänsyn till. Fakultetens stora nybygge Forum Medicum sätter snart igång för att så småningom bli ett samlat biomedicinskt och hälsovetenskapligt forsknings- och kunskapscentrum. Och i anslutning till MAX IV har fakulteten också ett nytt hus på gång.

– Sedan ska husen fyllas – och det handlar inte bara om materiell infrastruktur utan även om mental, intellektuell sådan. Att skapa en god kultur blir viktigt.

Erik Renström förväntar sig stora förändringar inom sjukvården och menar att fakulteten måste vara beredd på det. Nya metoder ger möjlighet att följa allt fler aspekter av mänskligt liv och sjukdom. Nya sätt att kommunicera ändrar människors kontakter med hälso- och sjukvården. Det kommer att krävas en djupare förståelse för hur man hanterar komplexa stora datamängder som kanske leder till nya yrkesroller.

Som en del i dessa strävanden menar Erik Renström att det kommer krävas mer samarbete över fakultetsgränserna.

– Vi ska bli duktigare på att analysera data och behöver utveckla skarpare analysmetoder. För det behöver vi samarbeta med både matematiker och tekniker.

Medicinska fakultetens beroende av Region Skåne och vice versa, är mycket viktig och ömsesidigt berikande men det finns alltid saker som kan bli bättre, menar Erik Renström.

– Vi är som siamesiska tvillingar, i varandras blodomlopp. Men regionen befinner sig ibland i olika omorganisationer som vi inte alltid är i fas med, och det får vi leva med och hantera på bästa sätt.

Den blivande medicindekanen kan se nya samarbetskonstellationer som exempelvis centrumbildningar inom vissa kompetensområden – noder för samverkan mellan hälso- och sjukvård och akademi. Och i vissa fall även näringslivet

– Vi har sjösatt en del sådana inom till exempel neurovetenskaper, metabola sjukdomar, kärlsjukdomar och cancer och får lära oss av hur de fungerar.

Vid sin sida får Erik Renström sin institutionskollega Kristina Åkesson som blir ny prodekan. Hon är prefekt på kliniska vetenskaper i Malmö – och att både dekanen och prodekanen är från samma institution har väckt en del funderingar inom fakulteten.

– Vi har stor respekt för att fakultetens alla delar behöver känna sig förstådda och väl representerade. Vi känner båda starkt för fakulteten som helhet och kommer att knyta en bred ledningsgrupp till oss. Fakulteten har ju även verksamhet i Helsingborg där jag också kommer att vara ibland.

Text & foto: Maria Lindh