Forskning, Samhällsvetenskap, Tvärvetenskap

Mellanösternstudier flyttar till Samfak

Dalia Abdelhady är sedan en månad ny föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier. Överst på hennes dagordning står en flytt till Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt att föra ut mer av centrets forskningsresultat.

Dalia Abdelhady är ny föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, som nu organisatoriskt flyttar in under Samhällsvetenskapliga fakulteten, men sitter kvar i sitt hus på Finngatan.

Samtidigt som Centrum för Mellanösternstudier fyller tio år och får en ny föreståndare så ska verksamheten göra en organisatorisk flytt – från USV, universitetets särskilda verksamheter, till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutet var universitetsledningens och det gav upphov till en del oro eftersom man var rädd för hur centrets tvärvetenskapliga verksamhet skulle påverkas.

– Tre fakulteter erbjöd oss att flytta in under deras tak: LTH, HT och S, säger Dalia Abdelhady. Att vi valde Samhällsvetenskapliga fakulteten berodde på att de gav oss bäst möjlighet att fortsätta verka som ett tvär-vetenskapligt centrum. Fakulteten har sedan tidigare erfarenhet av att hysa andra tvärvetenskapliga centrumbildningar.

Men även om Centrum för Mellanösternstudier flyttar in i sin helhet finns en hel del saker som måste göras. Kursplaner och ekonomi ska föras in i fakultetens verksamhet, och centrumforskarnas karriärutveckling måste diskuteras.

– Vi har ju exempelvis ingenjörer anställda hos oss, säger Dalia Abdelhady. Hur ska de kunna avancera till professorer inom en samhällsvetenskaplig fakultet? Det är frågor som måste lösas.

En mycket viktig uppgift för centret är att nå ut till det omgivande samhället med kunskap om Mellanöstern. Forskarna ska finnas tillgängliga för medias frågor men också ge skräddarsydda utbildningar.

– Vi får idag väldigt mycket frågor från media och andra så fort det händer något som har med Mellanöstern att göra, säger Dalia Abdelhady. Vi ska givetvis fortsätta att ställa vår expertis till förfogande. Men jag skulle vilja att vi blir ännu bättre på att själva sätta dagordningen, det vill säga inte bara svara på medias frågor utan även föra ut vår egen forskning.

Dalia Abdelhady är själv sociolog och har bland annat forskat om migration från Mellanöstern, hur väl olika invandrargrupper har etablerat sig i olika länder. Just nu arbetar hon med ett projekt där hon jämför mediebilden av syriska flyktingar i Sverige, Turkiet och Jordanien.

– Medan svensk media framhåller skyldigheten att hjälpa flyktingar i nöd så ligger turkiskt och jordanskt mediefokus snarare på att de syriska flyktingarna inte passar in i deras samhällen. I alla tre länderna speglar medierna den rädsla som finns för radikalisering.

Dalia Abdelhady kommer ursprungligen från Egypten men har levt och lever ett mycket internationellt liv – uppvuxen i Egypten, har bott flera år i USA, en man som är amerikan och deras son som är född i Lund.

Hon planerar att vara föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier i tre år för att sedan lämna över stafettpinnen. Förra föreståndaren var det i tio år, vilket var nödvändigt i ett uppbyggnadsskede, menar hon. Men hon tror att ett roterande ledarskap, i likhet med institutionernas prefekter, är framtiden även för styrningen av Centrum för Mellanösternstudier.

Ulrika Oredsson