Forskning, Medicin

Mentorer ska puffa fram fler kvinnliga professorer

Inte ens en tredjedel av professorerna vid Medicinska fakulteten är kvinnor. Det vill fakultetsstyrelsen försöka råda bot på genom ett mentorsprogram för seniora kvinnliga forskare.

Karin Stenkula

Karin Stenkula.

Mentorsprogrammet vänder sig främst till forskare som har docentkompetens, men inte har någon tillsvidare lärartjänst.

– Det finns tio platser, men vi har fått in 18 ansökningar trots att ansökningstiden var kort och hamnade nära jul och nyår. Det tycker vi är en glädjande hög siffra, säger Karin Stenkula. Hon är forskare i fettceller och den som tillsammans med ögonforskaren Ulrica Englund Johansson ska ansvara för mentorsprogrammet.

Karin Stenkulas egna erfarenheter av att ha haft en mentor har varit mycket positiva.

– En äldre forskare kan känna igen de problem man har och ge dem rätt perspektiv. Han eller hon kan också hjälpa till att tydliggöra vilka valmöjligheter som finns, och kanske hitta vägar man inte själv tänkt på.

Karin Stenkula brinner själv för sin forskning, och tycker att forskningsivern är något av det viktigaste man kan ha. Den måste värnas om, men gärna kompletteras med ett visst mått av strategiskt tänkande.

– En klok, äldre och lagom utomstående person kan hjälpa en att planera och skära ner på onödiga aktiviteter. Samtalen med en mentor kan också visa vad man bör fokusera på, eller vad man borde komplettera med för att öka sin kompetens.

Karin Stenkula och Ulrica Englund Johansson tänker sig att mentorerna ska tillhöra fakulteten, eftersom programmet går ut på att hjälpa adepterna i deras akademiska karriär. Relativt nyblivna emeriti är en av de grupper man hoppas på.

Tanken är att mentor och adept ska träffas parvis ungefär en gång i månaden. Fyra seminarier ska också anordnas, med hjälp av ledarskapsinstitutet MiL i Malmö som i flera år ingått i ett uppskattat mentorsprogram för doktorander på Naturvetenskapliga fakulteten. Starten är tänkt att ske i april.

Text och foto: Ingela Björck