Forskning, Samhällsvetenskap

Modern möteskultur granskas i nytt projekt

Förmöten, planeringsmöten, gruppmöten, nätverksmöten, mittmöten, samordningsmöten, morgonmöten, veckomöten och extramöten.
Byråkrater har lika många uttryck för ordet möte som eskimåer har för snö och knarkare för narkotika.
Det menar sociologiprofessor Malin Åkerström som tillsammans med kollegor har fått 3,8 miljoner kronor av FORTE för ett projekt som ska undersöka den växande möteskulturen.

Malin Åkerström

Sociologiprofessor Malin Åkerström. Foto: Mikael Risedal

Malin Åkerström fick en tankeställare när hon utvärderade ett projekt där olika myndigheter skulle samarbeta kring ungdomar på glid. Trots att det var tydligt uttalat att ungdomen skulle stå i fokus så var det anmärkningsvärt, menar hon, hur mötena mellan olika myndighetspersoner tog över själva arbetet.

– Mycket tid gick åt till formalia kring själva mötet och ungdomen blev ett ärende som alltmer sällan nämndes vid namn, säger Malin Åkerström, och berättar att hon slogs av att det i det här ungdomsprojektet var mer meriterande att ägna sig åt möten och formalia än åt själva ungdomen. Genom aktivt mötesdeltagande visade man sitt engagemang i arbetet.

Malin Åkerström menar att de flesta arbetsplatser har blivit mötestätare på senare år och förutspår en ytterligare ökning i takt med att det krävs alltmer samverkan mellan olika myndigheter. Att gå på många möten är ofta synonymt med att vara en viktig person på arbetsplatsen.

– Folk säger ofta bara ”jag ska på möte”. Mycket sällan preciseras vad det är som göras på mötet, säger Malin Åkerström.

”Jag sitter i möte” är också namnet på det forskningsprojekt där Malin Åkerström tillsammans med Vesa Leppänen och Patrik Hall (numera Malmö högskola) ska undersöka möteskulturer inom tre mycket olika verksamheter: polisen, psykiatrin och innovationspolitiken.

Forskarna valde polisen för att tidigare studier har visat att ju mer polisen förväntas samverka och mötas med andra polisiära myndigheter desto mer förstärker de gränserna utåt och den egna organisationens revir. Psykiatrin valde de för att det under de senaste tio åren tagits en rad initiativ för att olika instanser ska samverka och för att brukarna ska få större inflytande. Innovationspolitiken för att den är en verksamhet som till stor del arrangeras och blir till genom möten

Går du själv på många möten?

– Inte så många längre. Personalmöten och på forskningskommitténs möten – det är allt.

Ulrika Oredsson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *