Administration, Allmänt

Mycket fokus på personligt ledarskap – mindre på det formella

– Det var stort fokus på det personliga ledarskapet och jag lärde mig mycket om mig själv. Men jag saknade inslag om det formella ledarskapet – hur man bryter ner visioner och strategier till något användbart i vardagen.
Det säger Susanne Norrman, en av drygt 200 personer som gått något av de program som ingår i LU:s ledartrappa som erbjuder tre, snart fyra, nivåer inom ledarskapsutbildning.

Susanne Norrman

Susanne Norrman. Foto: Gunnar Menander

Susanne Norrman gick ”Erfaren som ledare” och är områdeschef inom uppdragsutbildning. Hon beskriver sin verksamhet som självständig, en bit bort från resten av universitetet. Hon arbetar mycket med att nå ut ”i denna jätteorganisation” inte minst till forskarna. Därför tyckte hon inledningsvis att det var synd att endast tre av hennes ledarskapskursare kom från forskarvärlden. En av dem var Karin Salomonsson, prefekt för Institutionen för kulturvetenskaper, och hon blev också lite betänksam när hon såg deltagarlistan.

– Jag tänkte att i den här gruppen kommer nog inte mina vardagsproblem att diskuteras.

Men det visade sig rätt snart att det fanns en poäng med att vara den enda prefekten. Karin Salomonsson tyckte att det var intressant att komma i kontakt med andra typer av ledarskap.

Karin Salomonsson

Karin Salomonsson.

– En viktig del av att gå på kurser är ju att få reflektera, liksom det nätverk man skaffar sig. Vi hann bli en väl sammansvetsad grupp. Det hade dock varit bra med lite mer individuell feedback, säger hon.

Inte heller för Susanne Norrman spelade den ojämna fördelningen någon särskild roll, utan hon tyckte att exempelvis diskussionerna kring den inneboende konflikten mellan stöd- och kärnverksamheten blev väldigt bra.

– Det handlar om att leva vår värdegrund. Respekten saknas ibland, men vi har alla olika roller.

Det var första gången som programmet ”Erfaren som ledare” gavs nu i våras, och den kursomgången får anses som pilot, menar Birgitta Reisdal som ansvarar för ledarskapskurserna.

– Vi kommer att skruva lite i det och göra en del förändringar baserade på kursutvärderingarna, säger hon.

Hon bekräftar också att man i programmen valt att satsa mycket på det personliga ledarskapet.

– Självkännedom är viktigt. Man måste veta vem man är och vara trygg i sig själv. Man måste kunna leda sig själv om man ska kunna leda andra, säger hon.

Birgitta Reisdal hade också gärna sett fler från forskarvärlden bland deltagarna – och några fler hittar man i programmet ”Ny som ledare” som körts ett par gånger sedan 2013 då det och ”Nyfiken på ledarskapet” startade.

Mattias Alveteg

Mattias Alveteg.

Mattias Alveteg, prefekt på Institutionen för kemiteknik gick ”Ny som ledare” efter sitt första prefektår och var väldigt nöjd.

– Det var den bästa kompetensutbildning jag gått i LU:s regi, säger han – och menar att blandningen av folk från olika verksamheter och inte minst yrkeskategorierna forskare och administratörer – var perfekt för honom.

Han tycker att de två konsulterna som håller i programmen kompletterade varandra väl, men ibland balanserade på gränsen till vad som är okej när det gäller fastställande av personliga egenskaper hos deltagarna.

– Det gav mig nyttiga utmaningar.

Mattias Alveteg har även gått ledarskapskursen UGL (se faktaruta) som ligger utanför Ledartrappan, men som också ges i LU:s regi. Han tycker att en fördel för ”Ny som ledare” är att man i den får flera alternativ, flera verktyg att testa, istället för färdiga lösningar.

– Att det ges utrymme för alternativ och ifrågasättande är särskilt lämpligt inom universitetsvärlden, säger han.

Daniel Hellstrom

Daniel Hellström

Universitetslektor Daniel Hellström delar sin tid mellan Förpackningslogistik i Lund och Service Management i Helsingborg. Han gick ”Nyfiken på ledarskap” förra hösten och ”Ny som ledare” nu i vår.

– Den första kursen var en härlig aptitretare så jag anmälde mig direkt till den andra, säger han och tycker att kurserna även ökar hans förståelse för den stora arbetsplats som Lunds universitet är.

Eva Ekvall-Hansson

Eva Ekvall-Hansson

Sjukgymnast Eva Ekvall-Hansson blev ordförande i husstyrelsen för Health Science Center, HSC, på Baravägen och gick ”Nyfiken på ledarskapet” i våras och vill också gärna bygga på med nästa nivå. Hon uppskattade särskilt att få lära känna andra verksamheter inom universitetet.

– Vi jobbade två och två och fick hälsa på varandras chefer och intervjua dem om deras syn på ledarskap. Jag var med en från Musikhögskolan och det var roligt att det inte var folk bara från Medfak.

Ranka Steingrimsdottir

Ranka Steingrimsdottir

Ranka Stein-grims-dottir är teamledare på Biblioteks och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten och har gått både ”Nyfiken på” och ”Ny som ledare”.

– Kurserna behandlade personlighet, grupp och organisation. Det var spännande att så stor del ägnades åt personlighet. Själv tycker jag att jag blivit mer tolerant och ödmjuk gentemot andra såväl som mot mig själv. Jag skulle önska att man anordnade motsvarande kurser i medarbetarskap, för att ge alla medarbetare chansen att reflektera kring och diskutera dessa viktiga frågor.

Programansvariga Birgitta Reisdal tycker att det är en bra idé som ligger väl i linje med ”lärarskap, ledarskap och medarbetarskap” som Lunds universitet fastslagit som en av fyra strategier att arbeta med för att nå kvalitetsmålen.

– Nu har vi tagit ett brett grepp kring ledarskapet och nästa steg kan mycket väl bli en satsning på medarbetarskap, säger hon.

Maria Lindh 

Ledarskapsutbildning vid Lunds universitet

Ledarskapsprogrammen är utvecklade inom ramen för Kompetensutvecklingsprojektet vid sektionen Personal. Steg två (Ny som ledare) eller tre (Erfaren ledare) i Ledartrappan tillsammans med fyra kortare chefskurser (Arbetsrätt, Vad är en god arbetsmiljö – vad säger lagen? Hur gör jag rätt – om lagar och regler vid LU samt Ekonomispelet) ersätter den tidigare prefektutbildningen.

Förutom kurserna ovan finns även ett antal valbara chefskurser som handlar om rekrytering, konflikthantering, missbruk, rehabilitering, mm. Kursutbudet utvecklas fortlöpande.

Kursen ”Utveckling av grupp och ledare”, UGL, är ett femdagars internat med fokus på gruppdynamik och ledarens utmaningar, och AKKA är ett ledarprogram med ett integrerat genusperspektiv som riktar sig till disputerade lärare och forskare. Se vidare www.kompetensportalen.lu.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *