Samverkan, Utbildning

Näringslivet sluter upp bakom studenterna i Helsingborg

Brobyggare. Kompis. Guide. Inspiratör. Så vill den ideella organisationen Campus Vänner uppfattas. Med omkring 60 medlemsföretag är Campus Vänner en betydande mötesplats och bro mellan universitetet och näringslivet i regionen.

Campus Vänners verksamhetsledare Mikael Ottebrant.

– Campus Vänners vision är att alla studenter ska få kontakt med näringslivet och den offentliga sektorn under sin studietid – det är den stora poängen. Vi har också stipendieutdelningar och ett mentorsprogram, säger Mikael Ottebrant, verksamhetsledare för Campus Vänner sedan februari i år.

Insatsen för att bli medlem är, förutom engagemang för LU och regionens utveckling, en årsavgift på 10.000 kronor som  går till att utveckla samverkan mellan studenter och näringsliv, bl.a. genom nätverksträffar och frukostmöten. Varje termin delar Campus Vänner ut stipendier som kan sökas av studenter och medarbetare vid Campus.

– Vi vill satsa på att stipendierna ska ge någon form av återväxt i regionen och rikta fokus på att vi är en brobyggare mellan Campus Helsingborg och näringslivet.

Medlemmarna finns både inom den offentliga sektorn och näringslivet, flera med global verksamhet: Nestlé, Helsingborgs stad, Elite Hotels, McNeil (Johnson & Johnson), DHL, Helsingborgs Dagblad, Handelsbanken, SEB, PwC, Helsingborgs Hamn, Wihlborgs Fastigheter, Kemira och Pyramid är några som stöttar universitetet.

– Medlemsföretagen får tillgång till morgondagens medarbetare, studenterna. De får också ett intressant nätverk inom Campus Vänner. Vårt mål är att komma upp i 200 medlemmar och vi vill öka medlemsvärdet. Jag tänker mig ännu fler kontaktytor mot studenterna. Det ska vara enkelt att mötas, säger Mikael Ottebrant.Campus Vänner erbjuder sina medlemmar konceptet ”Omvänt mentorskap”, som innebär att studenten är mentor och medlemmen är adept. Tanken är att skifta mindset: nu är det företagens tur att vara nyfikna på studenterna, menar Mikael Ottebrant.

– Vi körde igång mentorsprogrammet vid årsskiftet och jag har bara hört positivt om det, säger han.

Studenterna Ida Nilsson, Johan Gladh och Ellen Westerberg (fr vänster) har fått stipendium för att utveckla Campus Vänners digitala kommunikation.

I början av maj delades vårens stipendier ut. Ceremonin ramades in av ett samtal på temat ”Hur attraherar vi morgondagens medarbetare?” med Karin Bergman, HR-chef på IKEA Group och Claes Peyron, VD för Universum. Bland de tio stipendiaterna finns en grupp studenter i strategisk kommunikation, som fick 30.000 kronor till sitt projekt ”Brobyggaren”. Johan Gladh, Ellen Westerberg och Ida Nilsson är tre av studenterna som har jobbat i projektet.

– Vi har gjort arbetet på uppdrag av Campus Vänner, som vill utveckla sin digitala kommunikation. Projektet går ut på att vi ska jobba mot en uppdragsgivare. Det är ett coolt kursformat som ger oss fria händer, säger Johan Gladh.

– Eftersom vi bara var sex studenter på kursen valde vi att jobba tillsammans allihop för att kunna göra mer och få med olika delar i projektet, berättar Ellen Westerberg.

Studenterna har utvecklat en ”kommunikativ helhetslösning”, som bl.a. innehåller en mobilapp.

– Tanken är att appen ska lanseras för studenterna i september. Innan dess hoppas vi att företagen har fyllt på med innehåll i form av erbjudanden om praktik, examensprojekt eller jobb, säger Johan Gladh.

Genom appen vill gruppen göra något exklusivt för medlemmarna, berättar Ida Nilsson. Här kan företagen och studenterna kommunicera direkt med varandra.

– Vi har tittat på hur Campus Vänner kan bli mer synliga både genom digitala och fysiska mötesplatser. Ofta är första steget in till ett företag ganska svårt, säger hon.

Nu hoppas gruppen att deras arbete kommer att underlätta brobyggandet.

– Vi har investerat väldigt mycket tid, känslor och energi i det här projektet och vill att det ska komma till nytta och bli en win-win-situation för studenterna och Campus Vänners medlemmar.

Text & foto: Eva Nelsson