Naturvetenskap, Utbildning

Naturvetarna samarbetar med folkhögskola om basår

Naturvetenskapliga fakulteten utvecklar ett nära samarbete med Folkhögskolan Hvilan i Åkarp. Våren är lite av en tjuvstart inför hösten då formerna ska ha etablerats. Fakultetens mål är att bredda rekryteringen.

Elisabeth Einarsson o Ina Alexandersson

Elisabeth Einarsson och Ina Alexandersson är fakultetens kontaktpersoner för samarbetet.

Varje läsår börjar 15–20 elever att läsa naturvetenskapliga gymnasieämnen på Folkhögskolan Hvilan. I vår får de möjlighet att ta del av föreläsningar i Lund samt några laborationer och exkursioner. Lärare från olika institutioner inom Naturvetenskapliga fakulteten åker också ut till Hvilan och undervisar. Från och med i höst erbjuder Hvilan naturvetenskapliga basår, ett till två år.

– Den här terminen testar vi konceptet för att se vad vi behöver finslipa eller ändra framöver, säger Elisabeth Einarsson som tillsammans med Ina Alexandersson är fakultetens kontaktpersoner för samarbetet.

De av Hvilans elever som studerar naturvetenskap får från och med den här terminen således en rejäl inblick i hur naturvetenskapliga studier på universitetet kan te sig. Förhoppningen är att de fortsätter att studera naturvetenskap i Lund och i framtiden kanske söker sig till yrken som kräver sådan utbildning.

Det övergripande målet för Naturvetenskapliga fakulteten är att rekryteringen ska breddas. Genom samarbetet med Folkhögskolan Hvilan når fakulteten grupper som man annars hade riskerat att missa. Eleverna på Hvilan lär känna såväl institutioner som lärare och universitetets undervisningsformer. För en del av dem kan det vara första kontakten med universitetsvärlden.

– På sikt är syftet att studenterna i Lund bättre ska spegla den mångfald som finns i samhället i stort. Det är faktiskt viktigt för vår demokrati att rekryteringen breddas. Det här kan vara en chans för de som vill men inte riktigt har vågat att testa våra utbildningar, säger Elisabeth Einarsson.

För några veckor sedan besökte Ina Alexandersson Folkhögskolan Hvilan tillsammans med studievägledare och studentambassadörer. De möttes av frågor om allt från hur det går till att göra en omtenta till hur man gör för att kombinera utbytesstudier med doktorandutbildning i matematik.

– Intresset är stort. Vi hoppas att fler av Hvilans elever väljer att läsa naturvetenskap på högskola, oavsett om det är i Lund eller någon annanstans.

Text: Jan Olsson

Foto: Gunnar Menander

Naturvetenskapliga basår vid Hvilans folkhögskola

Folkhögskolan Hvilan har i decennier bedrivit undervisning i naturvetenskap. Hösten 2016 startar skolan formellt de naturvetenskapliga basåren (1–2 år). Förutom grundläggande behörighet får eleverna kompetens motsvarande gymnasieskolans Matematik 4, Fysik 2, Biologi 2 och Kemi 2.

De naturvetenskapliga basåren drivs av Folkhögskolan Hvilan. Nytt är att skolan samarbetar med Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet som bidrar med föreläsare, studiebesök, exkursioner och studievägledning, ett samarbete som ”tjuvstartar” nu i vår.

En del i Naturvetenskapliga fakultetens satsning på samarbetet är att man avsätter ett antal platser genom ett alternativt urval till nybörjarutbildningar. Dessa platser är reserverade för deltagare som genomgått naturvetenskapliga basår med godkänt resultat och som lägst har fått ett omdöme på 2,5 på en 4-gradig skala.

Samtidigt skrotar fakulteten antagning via så kallad Alternativ ingång. Alternativ ingång har varit ett sätt för obehöriga att söka och kunna bli antagna till universitetsutbildningar. Kravet har varit att de läser in full behörighet under det första året.