Forskning, Naturvetenskap, Utbildning

Naturvetarna startar karriärprogram med genusperspektiv

Härskartekniker, organisation och diskriminering tas upp i en ny typ av karriärprogram med särskilt genusperspektiv som startas vid Naturvetenskapliga fakulteten.
Inom programmet kommer man att arbeta med gruppmentorskap och fokusera på övergripande frågor med målet att förändra strukturerna inom universitetet.

Bakgrunden till det nya programmet ”Mentoring for Change” är den ojämna könsfördelningen bland Naturvetenskapliga fakultetens professorer, där hela 80 procent är män.

Tomas Brage, professor i fysik, ingår i styrgruppen för programmet och han menar att ledarskapet har stor betydelse för de nya strukturer som krävs för att öka jämställdheten. Därför blir det mycket fokus på ledarskap för de 20–25 adepter som antas till programmet. De knyts till fyra–fem mentorer som är seniora professorer och meningen är att varje grupp ska bestå av en mentor med tre–fyra adepter. 

– Det finns många fördelar med att arbeta i grupp, säger Tomas Brage. Det blir mindre fokus på den enskilda adepten som inte heller behöver vara helt beroende av mentorn. Det blir lättare att skapa nätverk och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. 

Alla som disputerat och är i början av sin karriär har varit välkomna att söka, liksom de inom LTH och Medicinska fakulteten som är anställda på gemensamma institutioner med Naturvetenskapliga fakulteteten. Parallellt med gruppträffarna ges en seminarieserie med olika teman som organisation och kultur, meritokrati och kollegiala bedömningsprocesser, normkritik och ”bias” samt härskartekniker och diskriminering. 

Programmet pågår under 15 månader och startar i april med första seminariet i maj. Förutom Tomas Brage ingår också Ragnhild Möller och Inger Lövkrona (som expert och den som lagt grunden till mentorprogrammet) i styrgruppen.

Maria Lindh