Samverkan, Utbildning

Nigerianskt universitet i Lund för att studera innovationsarbete

University of Nigeria har fått i uppdrag att starta landets första forskningspark. Nyss besökte en delegation Lund för att knyta kontakter och studera det svenska innovationssystemet.
– Jag hoppas det här leder till ett samarbete till gagn både för oss och för forskningsbaserade mindre svenska företag som vill komma in på den snabbt växande afrikanska marknaden, säger rektor Benjamin Ozumba.

Benjamin Ozumba

Rektor Benjamin Ozumba från University of Nigeria hoppas på ett samarbete kring innovationsfrågor med Lunds universitet, men även gärna studentutbyte.

Nigeria är en av de starkaste ekonomierna i Afrika och kontinentens största oljeexportör. Nu har regeringen alltså gett University of Nigeria uppdraget att bygga landets första forskningspark. Universitetet öppnade 1960 och är det första i landet som startades av afrikaner. Det är ett fullskaligt universitet och har 37.000 studenter.

– Vi har nyss dragit igång en inkubator och hoppas att inom två år ha en hel forskningspark, berättar Benjamin Ozumba. Lyckas vi så kommer modellen att sprida sig till fler universitet.

Nigeria är dubbelt så stort som Sverige till ytan och med sina 187 miljoner invånare världens sjunde folkrikaste land. Oljan är en viktig inkomstkälla och driver på den snabbt växande ekonomin.

– Men oljan kommer här liksom i resten av världen att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi vill utveckla den kunskapsbaserade ekonomin och skapa ett innovationssystem som främjar nya produkter och lösningar, säger Benjamin Ozumba.

Lunds universitets uppdragsutbildning – LUCE – hade satt samman ett tvåveckors program för de tio besökarna, förutom rektor Ozumba även dekaner och professorer. Det innehöll utöver föreläsningar av innovations- och entreprenörsforskare vid Lunds universitet, workshops och även besök på bland annat Ideon och Medicon Village i Lund samt Media Evolution City i Malmö. LU:s förre rektor Per Eriksson berättade om Vinnova, där han tidigare varit generaldirektör.

Idén att se vad Sverige kan på det här området fick Benjamin Ozumba i höstas när han mötte LU:s prorektor Eva Wiberg och avdelningschef Richard Stenelo vid Externa relationer, på ett möte med svenska STINT, Stiftelsen för internationalisering av forskning och utbildning.

LUCE har de senaste åren utbildat stora grupper indonesier i samband med att Indonesien gör en storsatsning på forskningsparker. Detta fångade Benjamin Ozumbas intresse och han hoppas nu på ett samarbete mellan Lund och University of Nigeria. Han är intresserad av LU:s uppdragsutbildningar, men också av studentutbyte och utbyte med andra program inom LU.

– Vi söker mentorer och finansiell hjälp men också nya forskningsbaserade företag som är intresserade av att utöka sin räckvidd och hitta nya möjligheter, säger han.

Text & foto: Britta Collberg