Administration

Internationell konkurrenskraft på agendan för nya styrelsen

Det handlar mycket om internationell konkurrenskraft och samverkan när de nya styrelseledamöterna svarar på frågan om den viktigaste utmaningen för Lunds universitet. Men ”mitt i det hårda arbetet ska universitetet vara ett intellektuellt äventyr”, framhåller en av ledamöterna.

Det rör sig om fem nya externa ledamöter och en ny intern ledamot i universitetsstyrelsen. Det innebär att två externa sitter kvar, dvs. Anna Stelling, generaldirektör vid Kommerskollegium och Magnus Mandersson, vice koncernchef för Ericsson. De två interna ledamöterna som sitter kvar är Ann-Katrin Bäcklund, dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten, och Tommy Andersson, professor och prefekt för Institutionen för translationell medicin.

Här presenteras de nya styrelseledamöterna.

Ingrid Bengtsson-Rijave

Ingrid Bengtsson-Rijave: Kommer från Trieste i Italien, ekonom-examen i Lund, jobbat i Örkel-ljunga kommun och på Finans-departementet, budgetchef på Region Skåne och där-efter dess -hälso- och sjukvårdsdirektör fram till maj i år. Nu strategisk rådgivare.

Vilken utmaning ser du som den största för universitetet?

– Att söka kunskap och svar på de globala utmaningar som vi står inför och där behovet av vetenskapliga framsteg är stort. Kunskapen ska bygga på vetenskapliga metoder och evidens och tåla att ifrågasättas och utmanas genom att sättas in i sammanhang som inte alltid är givna. Det är då innovationer kan uppstå. En av universitetsvärldens utmaningar är att tillgängliggöra sin forskning och se till att hitta en bra balans mellan grundforskning, tillämpad forskning och utbildning. Samverkan mellan akademin och externa aktörer är också en viktig utmaning och förutsättning för att synliggöra och omsätta forskningen.

Hur kan du med din kompetens bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete? 

– Jag har en bred erfarenhet av styrning och ledning i olika delar av offentlig sektor. Min kompetens och erfarenhet kan komma till nytta när det gäller hur man kan tillgängliggöra forskning för externa aktörer, men också att bidra med kunskap om vilka behov -externa -aktörer har av såväl forskning som utbildning för att kunna möta framtida krav på kompetens. Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvård samt life science – områden som är starkt beroende av vetenskap och evidens. Det är erfarenheter som jag tror kan vara viktiga i det kommande styrelsearbetet.

Jens Oddershede.

Jens Oddershede: Professor i kemi och tidigare rektor för Syddansk Universitet i Århus samt ordförande i Dansk råd för forskning och innovation.

Vilken utmaning ser du som den största för universitetet? 

– Att uppfylla de berättigade förväntningar från samhället om ett massuniversitet som samarbetar brett med näringslivet och andra organisationer och samtidigt upprätthålla det klassiska universitetet på en internationell konkurrenskraftig nivå. Samhället betalar största delen av våra kostnader, så det är naturligt att de också kräver att vi utbildar ett stort antal av våra ungdomar som kan bidra till kunskapsbaserade innovationer. Men är det helt förenligt med de krav en forskare ska uppfylla för att befinna sig i den vetenskapliga eliten och ger det arbetsvillkoret möjlighet att uppfylla kraven för de universitetsanställda?

Hur kan du med din kompetens bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete? 

– Mina 22 år som dekan och rektor, och åtta år som ordförande för danska -rektorer har gett mig inblick i de villkor som gäller för universitet som Lunds universitet som hör till världseliten och som naturligtvis ska fortsätta med det. Som ordförande i dag för Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har jag en bred insikt när det gäller forskning och innovation internationellt sett – både i offentlig och privat regi.

Gunnar Wetterberg.

Gunnar Wetterberg: Författare och historiker, med ett förflutet på UD och Svenska Kommunförbundet. Senast samhällspolitisk chef vid SACO och profil i nya Fråga Lund. 

Vilken utmaning ser du som den största för universitetet?

– Att forskningen och utbildningen i Lund kan mäta sig med andra universitet i Europa, och att samspelet mellan dem fungerar, så att de befruktar varandra och kan nå ut i resten av samhället. ”Är man vid akademien för att läsa läxor?” utbrast C. A. Agardh i ett brev till Esaias Tegnér 1839. Mitt i det hårda arbetet ska universitetet vara ett intellektuellt äventyr, för studenten lika väl som för forskaren.

Hur kan du med din kompetens bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete? 

– Jag hoppas att jag kan blanda mina erfarenheter med de andras, och att många års samspel med vetenskap och forskning har gett en del uppslag som jag kan bidra med.

Annika Winsth.

Annika Winsth: Chefsekonom vid Nordea, tidigare vice styrelse-ordförande för Institutet för framtidsstudier och sitter med i UD:s antagningsnämnd för diplomat-programmet. 

Vilken utmaning ser du som den största för universitetet idag?

– Tillgång till information och utbildning sker allt mer digitalt. Världsledande universitet gör utbildningar lättåtkomliga globalt till en billig peng. Svenska universitet behöver vässa sig. Att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar och forma en miljö som gör det möjligt att locka till sig ledande forskare och duktiga studenter blir än mer nödvändigt framöver.

Hur kan din kompetens bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete? 

– Jag hoppas att jag som representant från näringslivet kan främja ett fortsatt gott samarbete och utbyte mellan akademin och näringslivet. Sverige och svenska företag är beroende av högkvalificerade medarbetare och fortsatt utveckling för att kunna ligga i framkant. Här spelar universiteten en avgörande roll. I en komplex värld, och med tanke på de stora förändringar vi står inför, är ett nära samarbete en förutsättning för att lyckas.

 

Wanja Lundby-Wedin.

Wanja Lundby-Wedin: Första kvinnliga ordföranden i LO mellan 2000 och 2007, därefter flera styrelseuppdrag bland annat i Folksam och AMF Pension. Hon är första vice kyrko-ordförande (efter ärkebiskopen) i kyrko-styrelsen som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Vilken utmaning ser du som den största för universitetet?

– Att universiteten interagerar mer med civil-samhället. Det handlar både om att bidra med kunskap och att inhämta kunskap, som inte nödvändigtvis vilar på akademisk grund. Det finns också ett ökat behov av samarbete med andra forskningsaktörer, inte minst tvärvetenskapligt. Jag tror också att universiteten kan göra mer för att öppna upp sin verksamhet för de många nya svenskar som behöver validera och komplettera sin utbildning.

Hur kan din kompetens bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete? 

– Jag har lång erfarenhet av att leda en stor organisation i min roll som ordförande för LO. Jag har också erfarenhet av statliga styrelser, t.ex. som ordförande i Arbetslivsinstitutet. Idag är jag ordförande i Cancerfonden och förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen, båda de uppdragen har en tydlig koppling till universitetets verksamhet.

Anne L´Huiller.

Ny intern ledamot är Anne L´Huillier, professor i fysik, ledamot av KVA och tidigare ledamot av Nobel-kommittén för -fysik.

Vilken utmaning ser du som den viktigaste för universitet?

– Att behålla och öka kvaliteten på undervisningen och forskningen, fortsätta med internationaliseringen, t.ex. öppna dörrar för studenter från hela världen, att öka jämställdheten på flera nivåer samt att på bästa sätt utnyttja närheten till MAX IV, ESS och Science Village Scandinavia vid Brunnshög.

Hur kan du med din kompetens bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete? 

– Jag vill bidra med min erfarenhet som aktiv lärare och forskare inom ett tekniskt, experimentellt område. Jag är mycket engagerad inom grundutbildning och forskarutbildning, bland annat i ett internationellt masterprogram. I mitt forskningsfält (fysik) finns tyvärr alldeles för få kvinnor och jämställdhetsfrågor dyker ofta upp. Internationalisering är del av min vardag. Jag har även mycket erfarenhet av forskningsutvärdering, båda nationellt och internationellt och vet att excellens i forskningen är viktigt för Lunds universitet.

Maria Lindh