Administration

Ny chefsstruktur ska tydliggöra mandat och ansvar

Nu ska det bli ordning och reda på befattningar, tjänster, mandat och befogenheter i den universitetsgemensamma förvaltningen.
– Som det ser ut idag är det förvirrande utan någon gemensam struktur, säger förvaltningschef ­Susanne Kristensson som hoppas att den nya chefsstrukturen ska vara på plats till årsskiftet.

Förvaltningschef ­Susanne Kristensson vill få reda bland de olika chefstyperna i den universitetsgemensamma förvaltningen. Foto: Kennet Ruona

Nyordningen gäller sektionerna med sammanlagt 800 medarbetare. Och bakgrunden är att såväl enskilda medarbetare som facket har klagat på otydligheten i tjänster och befogenheter. Många har varit osäkra på vem som verkligen är deras chef, med vem de ska hålla utvecklings- och löne-samtal – avdelningschefen eller sektionschefen? Och även chefer på olika nivåer har känt sig osäkra på hur deras befogenheter och mandat egentligen ser ut. 

– Nu ska den interna strukturen mellan chef och medarbetare bli tydlig, lovar Susanne Kristensson.

Befattningarna sektionschef och avdelningschef ska finnas kvar, men med tydligare ansvarsområden och befogenheter. Avdelningarna ska hålla en storlek på mellan 8 och 18 personer. I de fall avdelningarna blir stora kan även gruppledare, utan personal- eller budgetansvar, utses, som exempelvis inom sektionen LU Service. Biträdande sektionschef tas bort medan ställföreträdande finns kvar. Till chefsuppdragen kan andra roller vara kopplade, dvs. en kombination med funktionsansvar.

– Exempelvis chefsjurist eller innovationsdirektör, säger Susanne Kristensson. Och en ställföreträdare kanske bara behöver gå in som sektionschef några gånger om året så det skulle kunna vara en avdelningschef som även har den rollen. 

Idag växlar det också hur budgetansvaret ser ut på mellannivåerna liksom hur mycket och hur många ansvarsområden man har. Att verksamheterna inom de olika sektionerna skiljer sig åt tycker Susanne Kristensson inte spelar någon roll för en gemensam chefsstruktur.

– Det ska fortfarande finnas en stor frihet för sektionscheferna att organisera sin sekt-ion utifrån vad som är ändamålsenligt, men skillnaden blir att det kommer att finnas en tydlig struktur att hålla sig till. Just bristen på en sådan har lett fram till den spretigheten som vi nu rättar till, säger hon.

Några tankar kring ekonomiska vinster finns inte bakom beslutet om ny chefsstruktur inom den universitetsgemensamma förvaltningen. 

Maria Lindh