Forskning, Samhällsvetenskap

Ny forskarskola i socialt arbete

Lunds och ­Malmö universitet leder tillsammans en ny forskarskola för socialarbetare. Trettio doktorander ska antas som ska forska på halvtid samtidigt som de fortsätter jobba inom socialtjänsten

Socialhögskolan i Lund.

– Det är en möjlighet för dem som jobbar i socialtjänsten att både utveckla sig själva och sin arbetsplats. De ska lösa problemen på sitt arbete samtidigt som de forskar om dem, och vi hoppas att kunna utveckla goda former för det, säger Kerstin Svensson, professor vid Socialhögskolan.

Forskarskolan i socialt arbete är en nationell satsning och Lunds och Malmös universitet har fått 83 miljoner av Forte, en statlig myndighet för folkhälsa. De första doktoranderna antas under sommaren 2019 och fokus kommer att ligga på social barnavård, äldre och funktionshindrade. Att forska om vilka insatser och vilket förebyggande arbete som ger bäst resultat, är en av forskarskolans viktigaste uppgifter.

– Tanken är att doktoranderna och den praktiknära forskningen ska inspirera och leda till en kunskapshöjning i socialtjänsten, säger Kerstin Svensson och tillägger att huvudtanken är att doktoranderna efter sin avhandling ska återvända till att arbeta inom socialtjänsten, snarare än att göra akademisk karriär.

Jenny Loftrup