Administration, Forskning

Ny forskningsportal klar för lansering

Lucris, dvs. Lund University Current Reasearch Information System, är den nya forskningsportalen som ersätter tidigare databasen LUP, och den lanseras nu publikt den 9 maj.

Forskningen liksom forskarna blir lättare att hitta eftersom informationssystemet inte är styrt av organisationstillhörighet – utan går att hitta utifrån ämne, projekt, publikation eller forskarens namn. Forskare emellan får lättare att hitta andra forskare som kan vara intressanta för samarbeten, och externt underlättar portalen för exempelvis anslagsgivare och media.

Alla forskare vid universitetet får en personlig sida i portalen med publikationer och kontaktuppgifter som förs över från Lucat (person- och adresskatalogen) till Lucris automatiskt. Forskarna kan sedan själv lägga till bilder och mer information om sig själva och sin forskning.

Bland annat kommer den cancerportal som planerats sedan länge för cancerforskningen vid LU att lanseras inom ramen för Lucris webbportal.