Administration, Allmänt

Ny personalchef: – Struktur och helhet är viktigt

Ann Silbersky Isaksson är ny personaldirektör vid LU och kommer närmast från Polismyndigheten där hon varit med och lett den stora uppmärksammade omorganisationen.
– Nu börjar den sätta sig, och efter 26 år inom polisen kände jag att det var dags för något nytt, säger hon.

Ann Silbersky Isaksson är ny personaldirektör vid Lunds universitet.

Under omorganisationen, som gick ut på att göra en samlad polismyndighet av 21 enskilda, blev Ann Silbersky Isaksson HR-chef för Region Syd. Dessförinnan var hon HR-chef för Polismyndigheten i Skåne.

– Samordningen var en fantastisk resa som jag inte hade velat vara utan och den gav mig många erfarenheter som jag hoppas få glädje av här, säger hon.

Det hon tar med sig från Polisen är vikten av att skapa struktur och helhet som hon tycker är nyckelbegrepp för att stora organisationer ska fungera. Väl medveten om att universitetet är ganska decentraliserat vill hon arbeta för att hitta en enhetlighet inom HR-området och är glad över det nätverk som universitetets alla personal-chefer ingår i.

När Ann Silbersky Isaksson tillträdde tjänsten i mitten av augusti hade den varit vakant i över ett år, och det finns mycket att ta itu med. Just nu handlar jobbet mest om den egna sektionen med 45 anställda och delar av den övriga förvaltningen. Men så fort hon kan vill hon besöka och lära känna resten av universitet och menar att det ju är för verksamheten som de finns till.

– Det är angeläget att ta reda på vilket stöd som behövs ute i organisationen, säger hon och refererar till de nyligen genomförda intervjuerna bland prefekter som visar att de bland annat efterfrågar centralt stöd.

Det är också viktigt, menar Ann Silbersky Isaksson, att tydliggöra vad hennes sektion kan erbjuda så att förväntningarna på dem inte blir fel.

Text & foto: Maria Lindh

MER OM Ann Silbersky Isaksson

Aktuell: Ny personaldirektör vid sektionen Personal

Bakgrund: PA-utbildning i Lund, 26 år inom Polismyndigheten

Bor: Torna Hällestad

Familj: Man och dotter 8 år, hund

Intressen: Träning, vara ute i naturen, hästar

Förknippar universitetet med: Utveckling, förändring