Allmänt

Ny strategi lyfter samverkan mellan kultur och vetenskap

En strategi för kultursamverkan som ska stärka universitetets samverkan inom konst och kultur har antagits av rektor. Målet är att konstnärliga kompetenser, konstnärlig och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övriga vetenskapliga ämnen i betydligt högre grad än idag för att stärka utbildning och forskning.

Skissernas Museum. Foto: Emma Krantz

Detta ska man göra bland annat genom att öka kännedomen om de konstnärliga och kulturinriktade kompetenserna och synliggöra universitetet som kulturmiljö. Man ska även undersöka möjligheterna att erbjuda konstnärlig/kulturinriktad/humanistisk orientering inom fler av universitetets utbildningsprogram – i linje med som i USA kallas Liberal Arts. Man ska underlätta anställdas, studenters och allmänhetens tillgång till universitetets arkiv- och museisamlingar, stödja en studentdriven kultur och arbeta för att definitionen av infrastrukturstöd på nationell nivå beskrivs så att den tydligare omfattar konstnärlig och kulturinriktad infrastruktur.

Den nya kulturstrategin ansluter till den strategiska planen som gäller fram till 2026.