Allmänt, Forskning

Ny uppdatering hos Lunarc

En ny uppdatering av datorerna hos Lunarc innebär att lundaforskarna kan göra snabbare beräkningar och öka sina modellers storlekar.
– Det handlar om en förbättring på mellan två och tre gånger så snabbt och stort, säger Lunarcs föreståndare Jonas Lindemann.

Lunarc

Aders Follin och Jonas Lindemann.

Tillsammans med tekniske chefen Anders Follin introducerade och invigde han det nya systemet inför en intresserad användarskara härom veckan.

Lunarc är namnet på det kompetenscentrum som ansvarar för superdatorerna och hit vänder sig forskare med behov av beräkningar, simuleringar och visualiseringar inom exempelvis partikelfysik, förbränningsteknik och många andra områden inom teknik, naturvetenskap och medicin. Här kan man lagra mycket data och här finns mycket kompetens. Tillsammans med MAX IV har man exempelvis byggt upp deras utrustning för datasimulering.

Forskarna vid universitet har gratis tillgång till Lunarcs datorer och man kan också köpa in specialistkompetens inom områden som kräver kompletterande unik specialutrustning.

Datorerna uppdateras var fjärde år och finns i den väl kylda datorhallen hos LDC.

Foto: Gunnar Menander