Administration, Allmänt

Ny ekonomichef: Från försvaret och nybörjare inom universitetet

Filip Bengtsson är ny ekonomi­direktör vid Lunds universitet och kommer närmast från Försvarets materielverk, FMV. Han tycker om stora organisationer och gillar att jobba med sådant som kommer samhället till godo.
– Men inom universitetsvärlden är jag nybörjare, säger han.

Kopplingen mellan verksamhet och ekonomi är väldigt viktig, tycker Filip Bengtsson, ny ekonomi­direktör vid Lunds universitet.

Han har dock en lång erfarenhet av Försvarsmakten som han kom till direkt efter sin ekonomexamen i Göteborg 2002. Han har jobbat som controller och ekonomi-chef på Försvarsmaktens logistik i Karlskrona respektive Stockholm och även vid Högkvarteret. Nu senast som ekonomichef vid FMV dit 1.800 personer flyttades från Försvarsmakten.

– Det var den största verksamhetsövergången i myndighetssverige och en fantastisk resa. Vi fick en ny civil chef och ett stort besparingsuppdrag som vi genomförde.

Sammanlagt blev det 15 år inom Försvaret – något som Filip Bengtsson tyckte var tillräckligt, samtidigt som ängelholmaren i honom gärna ville tillbaka till Skåne. Han tycker att kulturen inom Försvaret är intressant och ser fram mot att en liknande navigering i universitetskulturen. Han av-livar myten om att det i Försvaret skulle vara ordning och reda överallt och ett ständigt pekande med hela handen.

– Tvärtom tycker jag att det är mycket som är mer välordnat här vid LU, säger han.

Ekonomijobbet i Lund innebär en hel del förändringar för Filip Bengtsson, som avancerar från chef till direktör. Det innebär lite mindre operativt arbete och mer rapportering och långsiktigt strategiarbete. Han är också van vid att äga hela ekonomiprocessen vilket han inte gör här, utan delar den med planeringsavdelningen som bland annat ansvarar för resursfördelningen till fakulteterna och universitetets hela års-redovisning. På sektionen Ekonomi arbetar 55 personer fördelade på sex avdelningar med bland annat redovisning, fakturahantering, upphandling och inköp, stiftelse- och donationsförvaltning och systemförvaltning.

Filip Bengtsson tycker att han kommit till en välskött sektion och att det för hans del handlar mycket om att upprätthålla och underhålla den och förbättra det som kan förbättras.

Från Försvaret tar Filip Bengtsson med sig några lärdomar:

– Jag tycker att kopplingen mellan verksamhet och ekonomi är väldigt viktig. Såväl vid uppföljning som planering. Att personalkostnaderna minskat kan jag se i utfallssiffrorna, men jag skulle även vilja veta vad det gett för effekter i verksamheten.

Han beskriver sig själv som pragmatisk, positiv och lösningsorienterad.

– Jag är bra på att få med mig folk, och medveten om att jag inte är bäst på allt, utan använder mig av den kompetens jag har omkring mig.

Text & foto: Maria Lindh

MER OM Filip Bengtsson

Aktuell: Ny ekonomidirektör vid sektionen Ekonomi

Bor: Ängelholm

Familj: Särbo i Stockholm som söker jobb i Skåne

Intressen: Resa, god mat och dryck och umgås med vänner

Förknippar universitetet med: Kulturtyngd, professionalism