Administration, Allmänt

Ny donatorchef: – Jag är en brobyggare

Pia Siljeklint är ny chef för Donatorrelationer. I drygt tjugo år har hon växelvis arbetat med utbildning och näringslivskontakter inom Lunds universitet, nu närmast i Helsingborg på en utvecklingstjänst med uppdraget att stärka relationerna mellan Campus och resten av regionen.
– Jag är en brobyggare och har erfarenhet av hur akademin och omvärlden kan lära sig att förstå varandra, säger hon.

Pia Siljeklint är ny chef för Donatorrelationer som har kontor på tredje våningen i Universitetshuset.

Till en början arbetade Pia Siljeklint på Ekonomihögskolan med uppdragsutbildning inom stiftelsen EFL. Sen blev det parallell undervisning i företagsekonomi i Helsingborg och så småningom ansvar för uppdragsutbildning och samverkan på Institutionen för service management. Utvecklingstjänsten låg direkt direkt under dåvarande rektorn Jesper Falkheimer, som hon för övrigt har som chef nu i Lund också. Donator-relationer med sina för närvarande åtta anställda sorterar under Sektionen forskning, samverkan, innovation där Falkheimer är chef sedan i våras.

Pia Siljeklint är ekonom i botten och tilltalas av Donatorrelationers uppdrag som hon beskriver med att hitta kompletterande finansiering med filantropiska medel vid sidan av andra källor. Det kan gälla infrastruktur som Kungshuset och utrustning, forskning, professurer och stipendier till internationella studenter. Omvärldsbevakningen är viktig i jobbet med att hitta potentiella givare.

– Sen handlar det om att skapa förtroende. Konkurrensen om filantropiska medel hårdnar och vi vill så klart bli utvalda, säger Pia Siljeklint, och menar att det inte alltid bara handlar om pengar. Vi jobbar med dem som vill göra skillnad i samhället och det kan man göra på flera sätt.

Hon tycker att hon kommit till ett professionellt gäng på tredje våningen i Universitetshuset och är imponerad av sina sju medarbetare. Hon tycker också att hon kommit vid alldeles rätt tidpunkt – mitt i 350-årsjubileet.

– Här finns så mycket fint att visa upp, så många nya kontakter att skapa och sedan arbeta för att behålla, säger hon.

En annan viktig del av Donatorrelationers verksamhet är att vara en stödfunktion för hela universitetet när det gäller fundraising som redan görs framgångsrikt på många håll inom verksamheten.

– LTH och Ekonomihögskolan är duktiga på att hålla kontakt med sina alumner och det är där det viktiga arbetet börjar, säger Pia Siljeklint och menar att det bland alumnerna kan finnas många presumtiva givare. Medicinska fakulteten har också medarbetare som arbetar med fundraising tillsammans med Donatorrelationer.

Som stödfunktion kan Donatorrelationer hjälpa till med allt från rådgivning till broschyrer och besök.

– Men framför allt med att vårda den viktiga relationen med donatorer på lång sikt, säger Pia Siljeklint som ser fundraising som en lång process och ska nu i första hand träffa universitetets åtta dekaner för att ta reda på fakulteternas behov av stöd.

Text & foto: Maria Lindh

 

MER OM Pia Siljeklint

Aktuell: Ny chef för Donator-relationer

Bor: Nöbbelöv i Lund

Familj: Make, tre söner, svärdotter och barnbarn

Intressen: Umgänge med familj och vänner. Vara ute i naturen.

Förknippar universitetet med: Kvalitet, integritet, nyfikenhet, mångfald