Forskning, Medicin

Nytt medicincentrum rekryterar unga toppforskare

Väldigt mycket pengar, en ambitiös och genomtänkt anställningsprocess, och rejäla startpaket till de nyanställda.
Det är tre saker som kännetecknar WCMM, Wallenberg Centre for Molecular Medicine i Lund.

Freddy Sthlberg, professor, verksamhetsfretrdare i Lunds universitets styrelse

Freddy Ståhlberg är director för Wallenberg Centre for Molecular Medicine i Lund. Foto: Kennet Ruona

WCMM i Lund har systerorganisationer vid universiteten i Umeå, Göteborg och Linköping. Tillsammans med det nationella centret SciLife Lab i Stockholm är de tänkta att förbättra Sveriges ställning i den biomedicinska forskningsvärlden.

– Vi har tappat mark inom läkemedelsindustrin i landet, samtidigt som sjukhus-läkarna har allt mindre tid att forska. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har velat göra en insats för att förbättra läget, förklarar Anders Malmström.

Han är ”co-director” för WCMM i Lund, där Freddy Ståhlberg är director och Fredrik Ghosh klinisk co-director. Alla är professorer, i matrixbiologi, magnetkamerafysik respektive oftalmologi.

Beslutet om WCMM kom i början av 2015, och nu börjar de första anställningarna att bli klara. Det är en stor satsning det handlar om. Med 225 miljoner från Wallenbergstiftelsen, 150 miljoner från Medfak och 150 miljoner från Region Skåne ska man inom en tioårsperiod anställa tio unga, internationella toppforskare. Var och en av de tio forskarna ska arbeta tillsammans med en klinisk kollega på halvtid inom samma område.

Temat för WCMM i Lund är ”regenerativ medicin”. Det kan handla om att transplantera in dopaminceller i hjärnan på Parkinsonpatienter, att reparera brosket vid artros, att hela sjuk lungvävnad eller att förbättra betacellerna hos en diabetespatient.

De tio unga heltidsforskarna kommer i huvudsak att anställas som biträdande universitetslektorer. De får generösa startpaket i form av vardera två postdoc-tjänster, två doktorander och 1,5 miljoner kronor om året i fyra år, varpå de ska kunna söka lektorstjänster som finansieras av Medfak. De kliniska forskarna får också 1,5 miljoner om året samt halvtidstjänster i fyra år.

Vilka som får tjänsterna avgörs av lärarförslagsnämnden, men WCMM bidrar med att få fram bra sökande. Det gör man inte enbart genom annonser, utan även genom ett aktivt letande i alla nätverk.

Man sammanför också de utvalda personerna med möjliga partners inom och utom universitetet, erbjuder hjälp med personnummer, försäkringar, uppehållstillstånd etc, tipsar om arbetsmöjligheter för eventuell make/maka och så vidare. Docenten och neuroforskaren Ulrica Englund Johansson har anställts som forskningskoordinator för bl.a. dessa uppgifter.

– Allt detta är jätteviktigt, för det svåraste är att få de utvalda personerna att ta steget. Det handlar om unga toppforskare som har anbud från flera håll, så vi måste visa varför de ska välja just Lund, säger Freddy Ståhlberg.

Som MR-fysiker är detta ett nytt område för honom.

– Hela min karriär har jag köpt hårda saker, MR-magneter och sådant. Nu ska jag skaffa hit människor i stället… Det är svårt, men också oerhört spännande! säger han.

Två utlysningar har gjorts, på områdena hjärt-kärlsjukdomar och neurovetenskap. Anja Meissner från Tyskland, med forskningserfarenhet från både Kanada och Spanien, är klar för det första området. Båda de kliniska halvtidstjänsterna är också tillsatta, med kardiologen Gustav Smith respektive neurologen Gesine Paul-Visse från LU och SUS.

På grund av det stora antalet unga medicinforskare i Sverige med osäker framtid har Wallenbergcentras internationella inriktning inte varit helt okontroversiell. Varför gå över ån efter vatten? har somliga undrat. Men satsningen från Wallenbergstiftelsen syftar till just att rekrytera unga forskare med internationell erfarenhet, eftersom man ansett det viktigt att få in nya idéer vid de svenska universiteten.

– Om satsningen utfaller väl kan nykomlingarna bli starka forskningsledare och gynna Sveriges medicinska fakulteter i framtiden, hoppas Freddy Ståhlberg och Anders Malmström.

Ingela Björck