Allmänt, Forskning

Nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker erkänt

Under ett par års tid har universiteten i Lund, Uppsala och Göteborg arbetat med pilotprojektet Kriterium, som är ett nytt sätt att sakkunniggranska och kvalitetsmärka svenska vetenskapliga böcker. Under 2018 ska en permanent plattform förhoppningsvis etableras, men Kriterium har redan fått ett viktigt internationellt erkännande som publikationskanal. Tidigare i år meddelades det nämligen att Kriterium godkänts av den så kallade norska listan.

Ulf Zander, professor i historia.

Ulf Zander, professor i historia, är Lunds representant i Kriteriums styrgrupp.

– Man kommer bara med på den listan om man har en bedömningsmatris som håller en viss nivå, säger han.

Listan, som upprätthålls av Norsk Senter For Forskningsdata, innebär att en bok som erhållit Kriteriummärkning får publiceringspoäng. För lundaforskare inom humaniora är kanske den norska listan inte lika välkänd som för kollegorna på andra håll i landet där publiceringspoäng är sammanlänkade med tilldelning av forskningsmedel. Men Ulf Zander ser ändå stora poänger med att lundaforskare låter sina manus gå igenom Kriteriums granskning.

– Absolut! En kriteriummärkning innebär att man får kloka synpunkter och att man därmed också kan göra ett bra manus ännu bättre, säger Ulf Zander.

Behovet av Kriterium bottnar i att det under senare tid lagts så mycket vikt vid internationella, sakkunniggranskade artiklar. Även om det är utmärkt att sprida sin forskning genom artikelskrivande har monografin glömts bort i sammanhanget, menar han.

– Även antologin har varit satt på undantag, men den kan få en större tyngd av peer review-granskning. Kriteriumstämpeln är inte bara för syns skull, utan borgar verkligen för att det är forskning av hög kvalitet.

Isak Hammar