Forskning, Samhällsvetenskap

Ohövlighet på jobbet sprider sig lätt

Ohövlighet på arbetsplatsen ska tas på största allvar.
Det visar psykologerna Eva Torkelson, Martin Bäckström och Kristoffer Holm som låtit närmare 6000 personer svara på frågor om det sociala klimatet på arbetsplatsen. Deras studie visar att upplevd ohövlighet är en stark anledning till att man inte trivs på jobbet och att otrevlig jargong sprider sig om man inte gör något åt den.

Eva Torkelson, Kristoffer Holm, Martin Backstrom

Psykologerna Eva Torkelson, Kristoffer Holm och Martin Bäckström forskar om ohövlighet på jobbet.

Med ohövlighet menar man det som går under radarn för vad som otillåtet: Det kan handla om småtaskigheter som att exkludera någon från information och samarbeten eller att ”glömma” bjuda med på gemensamma arrangemang.  Det kan också handla om att ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till underordnade.

– Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger Eva Torkelson som leder ett FORTE-finansierat forskningsprojekt om ohövlighet som social process i organisationer.

Hon berättar att mobbning på arbetsplatser är ett ganska väldokumenterat fenomen medan ohövlighet, som riskerar att eskalera till mobbning, inte är det.

Forskarteamets studier visar att den vanligaste orsaken till att man själv beter sig ohövligt är att man tar efter ett beteende som man har sett hos sina kollegor.

– Det kan vara såväl chefer som medarbetare som beter sig ohövligt, säger Kristoffer Holm och berättar att kvinnor är lite mer utsatta än män, att chefer är lite ohövligare än sina medarbetare och att yngre medarbetare är överrepresenterade både vad gäller att utöva som att utsättas för ohövlighet.

Totalt uppgav tre fjärdedelar av de som svarat på forskarnas enkäter att de minst 1–2 gånger under det gångna året blivit utsatta för ohövlighet.

– Ett viktigt fynd som vi gjort i våra studier är att de som uppträder ohövligt på arbetsplatsen upplever starkare socialt stöd vilket troligen gör dem mindre rädda för negativa reaktioner för sitt beteende från chefer och arbetskamrater, säger Martin Bäckström.

Eftersom man ofta tar efter andras beteende så riskerar ohövligheten att bli en ond cirkel som får stora effekter på hela arbetsplatsen. Tidigare forskning pekar på mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, medarbetare som presterar sämre eller söker sig därifrån, minskad lojalitet och fler konflikter.

Men hur ska man då göra för att komma åt ett otrevligt beteende som är lite diffust och inte riktigt går att sätta fingret på?

Eva Torkelson tror att medarbetar- och chefsutbildningar är lösningen.

– När folk får upp ögonen för vad ohövlighet verkligen får för konsekvenser så får de ofta sig en tankeställare, säger hon. De flesta vill ju inte medverka till att få en sämre arbetsplats.

Dessutom, påpekar Eva Torkelson, så kommer Arbetsmiljöverket att skärpa sina föreskrifter nästa år. Detta kommer leda till att arbetsgivare får ta ett större ansvar för den psykosociala hälsan på arbetsplatserna. Bland annat måste det finnas rutiner för hur kränkande särbehandling, som ju ohövligheten tangerar till, ska hanteras.

Text: Ulrika Oredsson

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *