Event, Medicin

Öppet hus på Medicon Village: Inblick i cancerforskningen

Christer Wingren hoppas få fram ett enkelt blodtest som kan avgöra om en patient har cancer i bukspottkörteln. Annika Jögi undersöker vad syrebrist betyder för cellerna i en tumör. De är två av de nyinflyttade LU-forskarna på Medicon Village, som visade upp sig vid ett öppet hus i november.

Medicon Village1

Christer Wingren visar hur stora tumörerna i bukspottskörteln brukar vara när man hittar dem. Och då är det för sent. Nu arbetar han på ett blodtest som ska kunna ­diagnostisera sjukdomen medan den ännu är behandlingsbar. Med på bilden är också hans medarbetare Malin Nordström och Payam Delfani.Foto: Gunnar Menander

Alla universitetets cancerforskare har inte flyttat till Medicon Village – somliga har av olika skäl valt att stanna i sina nuvarande lokaler med anknytning till sjukhusen i Malmö och Lund. Men drygt 200 LU-forskare har sedan sommaren flyttat in i Astra Zenecas gamla, delvis ombyggda och uppfräschade lokaler. Där samsas de med Regionalt cancercentrum syd, Region Skånes biobanker och ett antal medicintekniska företag med anknytning till cancerområdet.

Även om merparten av LU-forskarna tillhör Medicinska fakulteten, så finns det också flera som hör hemma på Institutionen för immunteknologi vid LTH. Christer Wingren är en av dessa. Han vill utveckla ett sätt att hitta den allvarliga tumörformen pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) så tidigt att patientens liv kan räddas.

– Idag är det väldigt svårt att ställa dia-gnos på pancreascancer, eftersom sjukdomen har så diffusa symtom. Patienten mår illa och går ner i vikt, men det kan ju ha en mängd andra, enklare och vanligare orsaker. När tumören till slut upptäcks är den nästan alltid så stor att cancern inte går att behandla, förklarar Christer Wingren.

Pancreascancer är ganska ovanlig. Med 900 fall per år kommer den först på 14e plats bland cancersjukdomarna vad gäller antal drabbade. När det gäller antal patienter som dör ligger den däremot som nummer fyra, just för att den är så svår att upptäcka i tid.

– Om man kunde hitta cancern genom ett enkelt blodprov skulle en sådan undersökning kunna göras på ett tidigt stadium. Cancern skulle då kunna upptäckas medan den ännu går att behandla. För mig som forskare vore det fantastiskt att få fram en diagnosmetod som verkligen kan göra skillnad! säger Christer Wingren.

Han var en av ett 30-tal LU-forskare som kort presenterade sin forskning på Medicon Villages öppna hus. Besökarna kunde också gå runt i de två byggnader där LUs forskare är inrymda och se t.ex. hur tumörprover bereds inför en vävnadsundersökning, hur man mäter mängden av cancerceller i blodet och hur syrenivån i ett tumörprov kan regleras i särskilda undersökningskammare.

För den senare forskningen stod bland andra Annika Jögi och Caroline Wigerup. De forskar om kopplingen mellan syretillgång och tumörers aggressivitet, dvs. risken för att en tumör ger svårbehandlade metastaser.

– Somliga har velat bekämpa cancer genom läkemedel som stryper blodförsörjningen till tumören. Men detta har visat sig fungera bara i vissa tumörformer. I -andra, som bröstcancer, kan syrebrist tvärtom göra tumören mer aggressiv, förklarar Annika Jögi.

Hon och hennes kollegor har tillgång till tre så kallade hypoxikammare, där celler kan odlas under så naturliga förhållanden som möjligt. Genom att variera syrenivån i kamrarna från god syretillgång till dålig syretillgång (hypoxi) och nästan total syrebrist vill de försöka förstå kopplingen mellan syrebrist och ökad metastasering.

34 forskargruppsledare från LU och deras olika inriktningar beskrivs i en skrift som delades ut vid öppet hus-arrangemanget. Skriften presenterar Medicon Village som ”ett allsidigt cancercentrum med klinisk, translationell och experimentell cancerforskning” för ”forskare med bakgrund inom teknik, onkologi och laboratoriemedicin som studerar olika aspekter på cancer från preklinik till behandling”.

Ingela Björck

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *