Forskning, Tvärvetenskap

Stark forskningsmiljö om Sydasien på gång

Tillsammans med Utrikespolitiska institutet inleder nu SASNET ett forskningssamarbete med fokus på Indien och Sydasien.
– Tillsammans hoppas vi etablera en stark forskningsmiljö som kan locka till sig nya forskare och utveckla internationella samarbeten, säger Andreas Johansson, ansvarig för det sydasiatiska nätverket vid LU.

Forskning, Tvärvetenskap

Hallå Kimberly Nicholas vars forskning det stormat kring

Forskningen om hållbara livsstilsval finns på listan över 2017 års mest omnämnda klimat­artiklar i media och sociala medier i världen. Kimberley Nicholas´ och Seth Wynes studie identifierade de fyra personliga val som är mest klimateffektiva för personer i den rikare delen av världen: äta växtbaserat, und­vika flygresor, leva utan bil och – mer kontroversiellt, särskilt i sociala medier – ha färre antal barn.