Administration, Utbildning

Nytt förslag om uppdragsutbildningen

Universitetets uppdragsutbildning behöver växa för att matcha kompetensbehov hos företag och myndigheter i regionen.
En ny rapport föreslår att institutionerna får huvudansvaret för att utveckla uppdragsutbildningen. Anställda som ”konsultar” som bisyssla ska i högre grad engageras i universitetets egna uppdragsutbildningar som ska integreras i den dagliga verksamheten. Som morot bör förmågan att samverka göras till en formell merit.