Administration, Allmänt

Ny donatorchef: – Jag är en brobyggare

Pia Siljeklint är ny chef för Donatorrelationer. I drygt tjugo år har hon växelvis arbetat med utbildning och näringslivskontakter inom Lunds universitet, nu närmast i Helsingborg på en utvecklingstjänst med uppdraget att stärka relationerna mellan Campus och resten av regionen.
– Jag är en brobyggare och har erfarenhet av hur akademin och omvärlden kan lära sig att förstå varandra, säger hon.

350-årsjubileum, Tvärvetenskap

Humanistlaboratoriet firar tioårsjubileum

Mitt i universitetets stora 350-årsjubileum fyller Humanistlaboratoriet tio år. Det finns en del liknande laboratorier i världen – men inget med samma bredd som det i Lund.
– Det är bara vi som har så många olika teknologier och uppdrag som är riktat till så många discipliner – där är vi unika, säger Marianne Gullberg, professor i lingvistik och föreståndare för det jubilerande laboratoriet.

Allmänt, Humaniora

LU har fått sin egen litteraturhistoria

– Vi har en tendens att glömma bort universitetets roll i vår kultur, säger Katarina Bernhardsson, en av fyra redaktörer till ”En lundensisk littera­turhistoria”.
Det är ett praktverk om tiden från 1666 och framåt, där hundra skribenter skriver om 200 författare med anknytning till Lunds universitet. Under bokens tillblivelse har redaktörerna förvånats över mängden av författare så under­titeln ”Lunds universitet som litterärt kraftfält” saknar inte täckning.