Ekonomi, Forskning

Jämställdhet är något vi väljer

Varför är det viktigt att dela lika på det obetalda hemarbetet?
Därför att en ojämn fördelning mellan betalt och obetalt arbete påverkar mäns och kvinnors karriärer, löner och pensioner. Och olika ekonomiska utfall påverkar självständighet, självbestämmande och välbefinnande, konstaterar Maria Stanfors, professor på Ekonomihögskolan.

Administration

Rekrytering av ny prorektor igång

Nu är processen kring att utse en ny prorektor i full gång. Helst vill man ha den nya personen på plats den 1 juli då nuvarande prorektor, Eva ­Wiberg, tillträder rektorstjänsten vid Göteborgs universitet.
– Det gäller att få fram riktigt bra kandidater som också kan axla hela rektorsansvaret när Torbjörn von Schantz är borta, säger Cecilia Billgren som administrerar processen.

Samverkan, Utbildning

Nigerianskt universitet i Lund för att studera innovationsarbete

University of Nigeria har fått i uppdrag att starta landets första forskningspark. Nyss besökte en delegation Lund för att knyta kontakter och studera det svenska innovationssystemet.
– Jag hoppas det här leder till ett samarbete till gagn både för oss och för forskningsbaserade mindre svenska företag som vill komma in på den snabbt växande afrikanska marknaden, säger rektor Benjamin Ozumba.