Forskning, Samhällsvetenskap

Reality-TV: Från Big Brother till tittartrötthet

Kännetecknande för genren reality-TV är att man hellre pratar om programmen än tittar på dem. Många tycker att det är skräp-TV, men ändå blir de engagerade. Nyligen har det prestigefyllda förlaget Routledge kommit ut med en bok där Annette Hill har sammanställt 15 års forskning baserad på ett stort antal intervjuer med producenter och publik inom genren.

Forskning, Samverkan, Teknik

Innovationsrace för bättre äldrevård

Engagemanget känns i luften, det är nästan som ett idrotts­evenemang. Fast det är inga idrottare det handlar om utan medarbetare inom äldreomsorgen som helhjärtat går in för arbetet med att förnya sin arbetsplats. De medverkar i ett innovationsrace där de ska bidra till långsiktiga förändringar på kort tid.