Forskning, Samhällsvetenskap

Pedagogerna kommer igen

. Efter en svacka ser det ljusare ut för pedagogerna vid Lunds universitet. Pedagogikkurserna är fulla och samarbetet med andra lärosäten växer. Nyligen tog pedagoger vid Lunds universitet och Malmö högskola tillsammans över redaktionsansvaret för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Och teoretiskt sker en nyorientering – pedagogerna har blivit mer tvärvetenskapliga och tagit intryck av neuro- och naturvetenskap.

Pedagogik lades ner som egen institution vid Lunds universitet för fyra år sedan och blev en avdelning inom Sociologiska institutionen.

– Detta var delvis en effekt av att lärarutbildningen avknoppades till Malmö högskola. Motsvarande hände också i Uppsala. Flera lärare sades upp här i Lund. Men de senaste åren har vi försökt stärka oss, och nu utökar vi snart med en lektorstjänst, säger professor Bosse Bergstedt.

Det är Bosse Bergstedt som tillsammans med kollegan Feiwel Kupferberg från lärarutbildningen i Malmö utgör de nya redaktörerna för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige.

– Samarbetet med Malmö har aldrig legat nere helt, vi har haft ett utbyte när det gäller seminarier och handledning inom forskarutbildningen. Doktoranderna vid Lärarhögskolan i Malmö har formellt gått sin utbildning via oss, berättar han.

Inom grundutbildningen samarbetar lundapedagogerna med Kristianstad – bland annat genom lärarutbildningen vid Campus Helsingborg.

Det nya forskningsämnet utbildningsvetenskap som finns vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har inte blivit det hot som pedagogerna befarade, säger Bosse Bergstedt. Pedagogikämnet står fortfarande för den allmänpedagogiska kärnan i lärarutbildningen, medan utbildningsvetenskap inriktar sig på ämnesdidaktik inom t.ex. matematik, kemi, naturvetenskap etc. Pedagogerna har funnit sin roll, säger han, och har exempelvis ett planeringssamarbete med utbildningsvetenskap när det gäller fortbildning av lärare.

Över huvud taget ökar kontakterna och på sikt tror Bosse Bergstedt att man i Skåne kommer att gå samman om lärarutbildningen.

– Det vore en styrka och är vad de flesta vill.

Som forskningsämne är pedagogik i Lund alltså alltjämt litet. Men ämnet är större på andra håll och det finns totalt 150 pedagogikprofessorer i landet. Nyligen träffades flera av dem på det pedagogiska professorsmötet som hölls i Lund. Då diskuterade bland annat ämnets utveckling.

Den pedagogiska forskningen har kritiserats hårt de senaste decennierna, inte minst mot bakgrund av den nya hjärnforskningen. Pedagogik har kallats ”flumvetenskap”.

– Vi har bemött orättvis kritik, men också tagit intryck och reflekterat. Och vi närmar oss nu neuro- och naturvetenskapen och ägnar oss mer åt dokumentation av samspelet mellan människan, naturen och materiella ting. Men vi håller fast vid att det inte går att dissekera människans inre för att där hitta lärandet, säger Bosse Bergstedt.

BRITTA COLLBERG

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *