Allmänt

Piggare medarbetare efter träningskurs i jobbets regi

Att få medarbetare att träna betalar sig både i hälsa och prestation. Men det som är svårast och samtidigt lönar sig mest är om man får igång inaktiva medarbetare. Det har man lyckats med i träningskursen ”Aktiv LU-anställd”.

Nadia Haffajee Krysell på Gerdahallen har inspirerat Ann Lindvall Lundgren att komma igång med träningen.

I början på träningskursen så får medarbetarna skatta sin hälsa och mäta sin styrka, gånghastighet och rörlighet. Fem månader senare görs samma tester om igen. Ann Lindvall Lundgren klarar då plankan på nivå fem jämfört med nivå ett i början.

– Jag har blivit piggare, starkare och smidigare, och går snabbare. Helheten i projektet har varit genomtänkt med lunchträningar och hälsoföreläsningar. Vi har fått prova en mängd träningsformer, något som de flesta av oss inte skulle ha vågat oss på annars, säger hon och tillägger att hon berättar för alla kollegor hon möter om kursen. Hon har också hittat en ny träningsform som hon kommer fortsätta med, där hon kombinerar spinning och yoga.

Det är de redan träningsfrälsta som mest utnyttjar friskvårdspeng och friskvårdstimme, och deras regelbundna träning hänger samman med att de har färre sjukdagar och stressymton, som t.ex. dålig sömn och problem med koncentrationen och minnet. Men alla tränar inte och har inte heller positiva minnen från skolgympan. För många finns det en stor tröskel för att ge sig ut och prova på olika motionsformer, för att hitta något som man trivs med i längden.

Från början drog Sveriges akademiska idrottsförening igång ett projekt som riktade sig mot inaktiva studenter och det är det som i olika former nu sprider sig över högskolevärlden.

– Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. För mig var det en enkät på LU som visade att folk mådde dåligt på jobbet, som triggade idén att rikta ett projekt mot de som inte är aktiva, säger Nadia Haffajee Krysell, initiativtagare till kursen och ledare på Gerdahallen, som sägs vara Sveriges största motionscenter och främst riktar sig till studenter och medarbetare vid LU.

De som har gått kursen har prövat på en lång rad träningsformer, från zumba till HIT (högintensiv intervallträning) till yoga. Gruppen har också erbjudits gemensamma promenader och föreläsningar om kost, stress, sömn och yogans inverkan.

– Det handlar absolut inte om en bantningskurs, utan om att få en starkare kropp och få slippa symton på stress. Målet är att träningen ska bli en del av vardagen, en del av en livsstilsförändring, säger Nadia Haffajee Krysell, och tillägger att när man kommer igång med träningen så ändras ofta matvanorna till det bättre också.

Att vara i en grupp har varit betydelsefullt.

– Här vet man att alla är lika från början och att man inte riskerar att göra bort sig bland en massa vältränade människor, säger Eva Landgren och går bort för att hjälpa till att bygga upp dagens hinderbana, på det allra sista gympapasset.

Kursen sträcker sig över fem månader.

– Det är viktigt att kursen håller på längre än tre månader eftersom tremånaderssvackan är ett känt fenomen, säger Nadia Haffajee Krysell.

Om ett halvår kommer hon att göra en uppföljning för att se om kursdeltagarna fortfarande är aktiva. I oktober startar en ny omgång av kursen.

Text & foto: Jenny Loftrup