Priser/utmärkelser

Prisade sedan sist

Ett axplock av priser och utmärkelser och anslag i början av 2017.

ERC-ANSLAG. Anders Johansen, universitetslektor vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har fått ERC Consolidator Grant på nästan 2 miljoner euro. Bidraget ska användas till att förstå hur planetsystem bildas.

PRISAD MEDICINFORSKNING. Andreas Edsfeldt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och Joakim Esbjörnsson vid Institutionen för laboratoriemedicin i Lund får 5,2 respektive 6,8 miljoner kronor av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Andreas Edsfeldt studerar blodkärlen hos patienter med diabetes och Joakim Esbjörnsson forskar om immunförsvarets reaktioner vid HIV.

KEMI-MILJONER. Marie Skepö, universitetslektor vid Kemiska institutionen, har av NordForsk fått 6,8 miljoner norska kronor för projektet ”The structure of membrane proteins under solution conditions”.

GULDMEDALJ. Arne Strid, professor emeritus vid Biologiska institutionen, har fått Roséns Linnémedalj i guld av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Medaljen får han för sin forskning om den grekiska floran.

BÄSTA HAND-LEDARE. Läkarstudenterna har har delat ut det pedagogiska priset ”Skalpellen” till bästa handledare på termin 8. Viveka Björck, doktorand vid IKVL och specialistläkare på Anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund, får 2016 års pris ”för sitt beundransvärda engagemang gentemot oss studenter liksom sin ständigt positiva utstrålning, inställning och välvilja.”

HEDERSDOKTOR. Sven-Olof Isacsson, professor em. i allmänmedicin och samhällsmedicin, har blivit hedersdoktor vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle.

REDAKTÖRSBYTE. Efter tio år som redaktör för LUM återgår Maria Lindh till redaktionen som biträdande, och Jenny Loftrup är tillförordnad redaktör.

JUBILEUMSMEDALJ. Under jubileumshögtiden fick kung Carl XVI Gustaf ta emot det första exemplaret av Lunds universitets jubileumsmedalj.

MEDICINPRIS. Svenska Läkaresällskapets pris till yngre forskare, Asklepiospriset för bästa publicerade vetenskapliga artikel 2016, har tilldelats Maria Simonsson för hennes artikel inom bröstcancerforskning: ”CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients”.

Alzheimerfondens stora forskningspris 2017 om 2,5 miljoner kronor har tilldelats Oskar Hansson, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Oskar Hansson och Laurent Roybon har båda tillsammans med nordiska kolleger erhållit ca 10 miljoner kronor i vardera två forskningskonsortium från Olav Thon Stiftelsen. Oskar Hansson för projektet ”Early biomarkers of Alzheimer’s disease using single-molecule” detection. Laurent Roybon för projektet Brain aquaporins: Novel therapeutic targets for Parkinson’s disease

DIABETES-ANSLAG. Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.

AFRIKAPRISAD.  Professor emeritus Göran Djurfeldt har fått ”Georg och Greta Borgströms pris 2017 för sitt långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika söder om Sahara.

PEDAGOGPRIS. Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen gick till Johan Andersson, universitetslektor vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

HEDERSPRIS. Einar Hansens Forskningsfond har tilldelat Anders Palm ett hederspris för hans insatser för etableringen av Medicinsk humaniora vid Lunds universitet.

NORDISKA MEDICINPRISET. Lisa Rydén lärare och bröstcancerforskare i Lund, prisades för sina studier av cirkulerande tumörceller och lymfkörtelmetastaser vid bröstcancer. Hennes forskning har haft stor betydelse för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig och metastaserad bröstcancer. Hon delade priset med Heikki Joensuu vid Helsingfors universitet. Prissumman är på en miljon kronor.