Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser

Ett axplock av de senaste priserna och utmärkelserna vid universitetet.

PEDAGOGPRIS. Under Naturvetenskapliga fakultetens examenshögtid i början av sommaren delade studentkåren LUNA ut pedagogiskt pris till Ulf Olsson, professor vid Kemiska institutionen, och hederspris till Lotta Persmark, studievägledare vid Biologiska institutionen.

VINNARE. Nellie Linander, doktorand i funktionell zoologi vid Biologiska institutionen fakulteten vann årets Science Slam i Almedalen – som avgjordes i form av en battle med Malmö högskola.

HANDLEDARPRIS. Martin Jeremiasen, amanuens på Avdelningen för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, tilldelas ”Skalpellen”, ett pris som varje termin delas ut av läkarstudenterna på termin 8. Han får priset som bästa handledare under vårterminen 2015.

KULTURPRIS. Ann Heberlein, får Läkerols kulturpis på 100.000 kronor för att hon har avdramatiserat ämnet psykisk ohälsa och gett en svag grupp en röst. Bland tidigare pristagare finns bland andra Soran Ismail och Malena Ernman.

ERC-ANSLAG. Ramin Massoumi, docent i cellpatologi vid Institutionen för laboratoriemedicin, får ett prestigefyllt proof of concept-anslag från Europeiska forskningsrådet för att utveckla läkemedel mot maligna melanom. Anslaget är på 150.000 euro.

KEMIPRIS. Björn Lindman, professor emeritus i fysikalisk kemi tilldelas ”lifetime achievement award 2015” av International Association of Colloid and Interface Scientists. Priset delas ut vart tredje år.

BÄSTA TVÄRVETENSKAPEN. Sociologiprofessorn Thomas Brante har prisats av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala för bästa tvärvetenskapliga insats. Han får 100.000 kronor för sin sociologiska, lärdomshistoriska och vetenskapshistoriska analys av professioner.

AVTALSLAGENS 100-årsjubileum samlade ett stort antal nordiska jurister i Lund i början av sommaren. I samband med jubiléet släpptes också två böcker om den moderna nordiska avtalsrätten som flera nordiska rättsvetenskapliga forskare varit med och skrivit. Värd för jubiléet var Boel Flodgren, professor i handelsrätt på Ekonomihögskolan.

KIRURGPRISER. Under kirurgveckan i Örebro gick fyra av sex priser till forskande läkare i Lund. Sara Regnér tilldelades Stora Forskarpriset inklusive ett stipendium på 250.000 kronor för sin forskning om pankreatit. Bengt Ihres pris tilldelades Christian Sturesson. Svensk Kirurgisk förenings pris för bästa avhandling gick till Karolin Isaksson och Biancha Ottochian fick pris för bästa vetenskapliga arbete under ST.

UTMÄRKELSE. Psykologiprofessor Etzel Cardeña har fått utmärkelsen Parapsychological Associations Book of the Year Award för sin bok Parapsychology: A handbook for the 21st Century. I boken ges en översikt av forskning inom ämnet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *