Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser

Några av priserna och utmärkelser som tilldelats LU-anställda under mars och april.

KÖRGULD. Musikhögskolans damkör under ledning av Lena Ekman Frisk vann guld i tävlingen 5th International Gdansk Choir Festival som ägde rum i Gdansk i Polen. Malmökören tävlade tillsammans med 23 andra körer från sammanlagt elva länder. Sångerskorna erövrade ett gulddiplom med 91,6 poäng av max 100 vilket också gav en andra plats i klassen ”lika röster”.

STIPENDIER. Olle Melander, som forskar om hjärt-kärlsjukdomar, och Diana Karpman, som forskar om njursvikt, blir Wallenberg Clinical -Scholars. Anslaget på 15 miljoner kronor var-dera ger dem möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.

Olle Melander har även tilldelats Göran Gustafssonpriset i medicin för år 2016.

NATURSKYDDARPRIS. Kungl. Vetenskaps-akademien har tilldelat biologerna professor emeritus Sören Svensson och professor Åke Lindström, Sture Centerwalls pris på 20.000 kronor. Priset tilldelas personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fort-bestånd i Sverige, och i lundabiologernas fall specifikt ”för deras arbete med att bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltaxering”.

EVOLUTIONSANSLAG. John Templeton-stiftelsen anslår 5,7 miljoner brittiska pund (cirka 70 miljoner kronor) till åtta lärosäten för ett brett samarbete kring evolutionsforskningen. Lund är det enda universitetet utanför USA och Storbritannien som får pengar för att delta i samarbetet. Universitetslektor Tobias Uller vid Biologiska institutionen är biträdande projektledare.