Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser i januari 2014

Carl-Gustaf och Karin Andrén har tilldelats Lunds Universitetshistoriska Sällskaps pris 2014 på 20.000 kronor. De får priset för sin förmåga att på ett intellektuellt sätt stärka bildningen och koppla denna till universitetet och dess uppgift. Priset överlämnades av sällskapets ordförande, professor Charlotte Erlanson-Albertsson på Carl-dagen, universitetets årsdag den 28 januari i samband med att Carl-Gustaf Andrén höll en föreläsning om sin senast bok ”Visioner, vägval och verkligheter”. Foto: Gunnar Menander

Makarna Andrén

Carl-Gustaf och Karin Andrén har tilldelats Lunds Universitetshistoriska Sällskaps pris 2014 på 20.000 kronor. Foto: Gunnar Menander

PEDAGOGISKT PRIS. Jenny Rystedt, doktorand och specialistläkare på Avdelningen för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får det pedagogiska priset ”Skalpellen”, som delas ut av läkarstudenterna på termin 8.

NY LEDAMOT.  Professor Daniel Conley, Geologiska institutionen, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. Han blir ny ledamot i klassen för geovetenskaper vid akademien.

ANSLAG. Christer Hansson, museiintendent vid Zoologiska museet, har fått drygt 2,6 miljoner kronor från Svenska Artprojektet för att jobba med klassificeringen av en hyperdivers grupp steklar.

TROTJÄNARE. Häromveckan var det dags för utdelning av årets utmärkelser för nit och redlighet i rikets tjänst. Då uppmärksammades 69 medarbetare som har varit anställda i statlig tjänst i minst 30 år och de medarbetare som varit anställda vid Lunds universitet i 25 år och som nu går i pension. Se listan på alla namn: www5.lu.se/upload/Anstalldsidan/NOR%202014.pdf

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *