Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser november

Ett axplock av priser, anslag och utmärkelser under november 2016.

ADMINISTRATIVT PRIS. Biologiska institutionens administrativa chef Monica Pardon har fått Lunds universitets administrativa pris och får 15.000 kronor för egen kompetensutveckling. Priset får hon bl.a. för ”sina ovärderliga insatser i ett förändringsarbete från en mindre till en storinstitution, vilket krävt både innovativt och strategiskt tänkande”.

PROJEKTANSLAG. Ulrika Forsberg, projektledare vid Fysiska institutionen, har fått 2,5 miljoner kronor från Birgit and Hellmuth Hertz Foundation för projektet ”Neutron-deficient nuclei and the study of isospin symmetry”.

CANCERANSLAG. Cancerfonden delar ut 396 miljoner kronor till svensk cancerforskning, och av dem får LU drygt 70 miljoner kronor. En av forskarna är Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Institutionen för translationell medicin. Han får 600.000 kronor per år i två år för att studera hur magsårsbakterien Helicobacter pylori samverkar med våra celler och bidrar till magcancer.

BIOLOGPRIS. Dennis Hasselquist, Bengt Hansson, Helena Westerdahl och Staffan Bensch, samtliga vid Biologiska institutionen har fått Katma Award av Cooper Ornithological Society.

NOMINERINGSFOLK. Regeringen har utsett nomineringspersoner för externa styrelse-ledamöter vid 29 universitet och högskolor. Det handlar om 55 personer och de med anknytning till Lunds universitet är förre generaldirektören Inger Andersson och förre universitetskanslern Lars Haikola.

NY HUVUDSEKRETERARE. Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning tillträdde tjänsten som huvudsekreterare på Formas den 1 december.

SAMORDNARE. Tidigare miljöminister Lena Ek, alumn och hedersdoktor vid LU har fått uppdraget att bistå Regeringskansliet i arbetet med ESS.

FORTEANSLAG. Forskningsrådet Forte har delat ut 428 miljoner kronor till 23 forskningsprogram inom fem strategiska områden. Ett av dessa är projektet UserAge vid Medicinska fakultetens som får nio miljoner kronor för perioden 2017–2019 till sin forskning om åldrande och hälsa.

POSTDOKTORALT STÖD. För utveckling av metoder för toxikologiska studier av luften på arbetsplatser ger AFA Försäkring årets postdoktorala stöd på två miljoner kronor till Christina Isaxon, aerosolforskare vid Ergonomi och aerosolteknologi.

TEGGERSTIPENDIUM. Två unga forskare Jenny Klintman och Kristoffer von Stedink får på 800.000 kronor för fortsatt forskning kring leukemi och barncancer.