Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser under sommaren -14

FERNSTRÖMPRIS. Eric K Fernströms stiftelse, som har sin bas vid LU:s medicinska fakultet, har delat ut sitt Nordiska pris till professor Per Brandtzæg från Oslo. Han får priset på en miljon kronor för sin forskning om slemhinnornas immunsystem. Forskningen har bäring inte bara på sjukdomar i luftvägar och tarmar utan också i andra delar av kroppen.

LU:s -lokala Fernströmpris, med en prissumma på 100.000 kronor, går till barncancerforskaren David Gisselsson Nord vars forskning handlar om kromosomförändringar vid barncancer. Forskargruppen försöker bl.a. att kombinera traditionell patologi (vävnadsstudier med mikroskop och andra metoder) och mikromatriser (datachips som kan undersöka tusentals olika gener samtidigt) för att bedöma farligheten hos en form av njurcancer som drabbar barn. Målet är att hjälpa läkarna att avgöra vilka barn som måste ha en intensiv behandling och vilka som inte behöver lika tuffa metoder.

I CITERINGSTOPPEN. Leif Groop, professor och ledare för Lund University Diabetes Centre LUDC, tillhör de 15 medicinska forskare från svenska universitet som är mest citerade av sina kollegor. Det är medieföretaget Thomson Reuters som listat de forskare som fått flest citeringar i över 12.000 vetenskapliga tidskrifter.

FELLOW. Ebba Ossiannilsson, CED, har utsetts till EDEN Fellow 2014. EDEN står för European Distance Education Network och utmärkelsen belönar internationella insatser inom området.

MEDICINPRIS. Docent Oskar Hansson, får Inga Sandeborgs pris på 125.000 kronor för sin internationellt uppmärksammade kliniska forskning om molekylära sjukdomsmekanismer i den mycket tidiga fasen av Alzheimers sjukdom. Resultaten har bidragit till grunden för moderna kliniska diagnostiska kriterier samt utformning av läkemedelsstudier.

NOMINERING. Webbplatsen för Lunds universitets donationskampanj ”För en bättre värld” har blivit nominerad till Svenska Publishing-priset 2014 i kategorin Organisationssajter, där fem andra bidrag också är nominerade.

KTH-PRIS. Sara Snogerup Linse, professor vid Kemiska institutionen, har fått KTH:s stora pris på 1,2 miljoner kronor. Priset får hon för sin molekylärfysikaliska forskning där hon har vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid diabetes, Alzheimer och Parkinson.

SCIENCE SLAM. Ulrika Forsberg, doktorand i kärnfysik, kammade hem första pris i Science Slam i Almedalen. Hennes presentation handlade om arbetet med att försöka hitta ett nytt grundämne.

UTMÄRKELSE. Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan och specialist på forskning om ekonomisk och politisk styrning av sjukvården, har av Kommunalekonomernas förening fått utmärkelsen Årets kommunalekonom.

PEDAGOGPRIS. Mark Thier, specialistläkare och forskarstuderande på avdelningen för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får ”Skalpellen”, ett pedagogiskt pris som delas ut av läkarstudenterna på termin 8. Priset avser vårterminen 2014 och Mark Thier får det bland annat för sin förmåga att inspirera studenterna och för att han varit mån om deras inlärning.

GENERALDIREKTÖR. Lars Montelius, professor i fasta tillståndets fysik, är ny generaldirektör för INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, i Portugal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *