Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser våren 2017

Här ett axplock av priser och utmärkelser under mars 2017.

KONSOLIDERINGSBIDRAG. Bengt Hansson, universitetslektor vid Biologiska institutionen, får konsolideringsbidrag på totalt 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna får han för projektet ”On the evolution of sex chromosomes, sex-biased gene expression and sexual conflicts”.

INNOVATIONSPRISER. Olov Sterner, professor och dekan, samt Sophie Manner, forskare och studierektor, båda vid Kemiska institutionen, har fått Lunds universitets och Sparbanksstiftelsen Finns nya pris för framtidens innovationer. Priset får de för sitt arbete med att hitta en säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner.

MILJONREGN Europeiska forsknings-rådet, ERC, har offentliggjort vilka forskare som får pengar i årets omgång av den åtråvärda utlysningen Advanced Grant. Av de tio anslag som gick till Sverige landade två hos Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, närmare bestämt hos biologiprofessorerna Dennis Hasselquist, som studerar åldrandets gåta och immunförsvarets attacker på kroppens egna celler, och Eric Warrant, som utforskar små insekters förmåga att navigera med hjälp av jordens magnetfält.

HONORARY FELLOW. Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, har blivit utnämnd till hedersmedlem vid The Royal College of Surgeons of Edinburgh. Anledningen är hans uppföljningsprogram för barn med cerebral pares (CP) som inneburit stora förbättringar av höftledsproblem som är vanligt bland dessa barn. Programmet används nu i Sverige, Norge Danmark, Island och Skottland.

BÄSTA AVHANDLING. Anna-Greta Crafoords pris för bästa medicinska avhandling 2016 delas mellan Lidewij Spelt, kirurgi och Carl M. Öberg, njurmedicin. Den första avhandlingen handlar om hur man kan öka möjligheterna att genomföra potentiellt kurativ kirurgi vid levermetastaser från tjocktarms- och ändtarmscancer. Och den andra om hur man med hjälp av matematisk modellering ökat förståelsen för hur kroppens minsta blodkärl, kapillärerna, filtrerar ämnen från blodet.

MATTEPENGAR. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fortsätter sin satsning på svensk matematikforskning med anslag till till sammanlagt tretton forskare vid svenska lärosäten. Professor Sandra Pott och doktorand Eskil Rydhe, vid Naturvetenskapliga fakulteten tillhör dem som får medel i årets omgång. Sandra Potts använder anslaget till att rekrytera en gästprofessor från University of Leeds, Jonathan Partington, för att samarbeta kring utveckling av robusta modeller inom reglerteori. Eskil Rydhe för att möjliggöra en postdoktoral tjänst utomlands och därefter ekonomiskt stöd under två år efter återvändandet till Sverige.

PEDAGOGISKT PRIS. Ebrahim Parhamifar på Institutionen för teknik och samhälle, på trafik- och vägavdelningen har tilldelats nordiskt vägforums pedagogiska pris på 50.000 kronor. Han har tidigare arbetat på Malmö gatukontor och Trafikverket i Iran. Han får priset för sitt nytänkande och utvecklings av kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom Nordiskt vägforums verksamhetsområden.

ADJUNGERADE. –Kristina Sundquist och Jan Sundquist, båda distriktsläkare vid vårdcentraler i Malmö och professorer vid Centrum för primärvårdsforskning har adjungerats till professorer  vid Department of Family Medicine and Community Health, Department of Population Health Science and Policy, Icahn School of Medicine at Mount -Sinai, New York, USA.

INVALD. Tönu Pullerits, professor vid Kemiska institutionen, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien.