Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser

Senaste priserna och utmärkelserna från Lunds universitet.

FYSIOGRAFISKA PRISER. I samband med Kungliga Fysiografiska Sällskapets årshögtid i december uppmärksammades följande lundaforskare: Engeströmska medaljen tilldelades Bärbel Hahn-Hägerdal för hennes insatser rörande jäsningsprocesser av cellulosaföreningar som skapat grund inom genetisk och metabolisk ingenjörsvetenskap och till systembiologi. Gyllenbergs pris på 80.000 kronor gick till Martin Ek för den bästa doktorsavhandlingen i grundläggande kemiämnen. Eva och Lars Gårding pris i lingvistik på 220.000 kronor tilldelades Ola Wikander för hans bidrag till hur språket är sammanvävt med kultur och föreställningsvärldar.

NY IVA-LEDAMOT. Kemiprofessorn Sara Snogerup Linse väljs in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden. Hon har gjort en rad uppmärksammade forskningsinsatser inom biofysikalisk kemi och har belönats med Kemistsamfundets Arrheniusplakett, Hugo Theorells pris i biofysik och EuChems pris för framstående kvinnor i vetenskap. Hon är ledamot av kemiska klassen inom KVA och av Nobelkommittén för kemi.

WALLENBERG ACADEMY FELLOWS. Tre forskare vid Lunds universitet har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia, Mikael Roll, docent i lingvistik och Olle Lundh, doktor i atomfysik. Utnämningen är en del av den satsning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelses gör på unga forskare och som ska ge dem möjlighet att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

HUMANIST- OCH TEOLOGI-PRISER. Vetenskapssocieteten har utsett följande mottagare till priser: Anna Hedlund och Andreas Malm ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets fond för humanistisk forskning, Johan Blomberg ur Axel Kocks Fond och Andreas Westergren ur AB CWK Gleerups fond.

KULTURARVSPRIS. Museiföreningen Svenskt Kulturarvs årliga pris – Kulturarvspriset har tilldelats Per Karsten, chef för Historiska museet i Lund. Priset, som består av äran och 10.000 kronor, tilldelas pristagaren med motiveringen: ”Med stor entusiasm, ett stort mått envishet och mycket kunskap har Per Karsten vänt kursen för Lunds universitets historiska museum och lyckats med det omöjliga; att förvandla ett akut nedläggningshot till en stor framgång. Med Per Karsten vid rodret har LUHM förvandlats till ett spännande kunskapscentrum, där drivkraften är lusten och viljan att förmedla och levandegöra historien.”

NY DEKANUS. Professor Mia Rönnmar efterträder Christina Moëll som ny dekanus för Juridiska fakulteten. Ny prodekanus blir Xavier Groussot som efterträder Christian Dahlman. Dekanbytet sker vid årsskiftet.

JURISTPRIS. Mia Rönnmar har dessutom av Emil Heijnes stiftelse tilldelats 2014 års pris om 100.000 kronor för högst förtjänstfullt författarskap med bla. följande motivering: ”I sin forskning förenar Mia Rönnmar framgångsrikt tvärdisciplinära och komparativa perspektiv på arbetsrätten för att förklara och kritiskt analysera rättsutvecklingen i Sverige och inom EU”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *