Priser/utmärkelser

Priser & Utmärkelser

Ett axplock av utnämningar, priser och utmärkelser under årets första månader.

KUNGLIGA MEDALJER av 8:e storleken i Serafimerordens band har tilldelats professorerna Susanne Lundin i etnologi och Gertrud Sandqvist i konst.

NILS KLIM-PRISET. Rättsforskare Sanja Bogojevic tilldelas det norska Nils Klim-priset på 250.000 norska kronor. Priset får hon för sin forskning som handlar om EU:s miljölagstiftning och utsläppshandel. Bogojevic lovordas bland annat för sin bok ”Emissions Trading Schemes: Markets, States and Law” som kom ut 2013 och som bygger på hennes avhandling som är ”ett originellt forskningsarbete” enligt Nils Klim-kommittén. Nils Klim-priset delas årligen ut i Norge till en nordisk forskare under 35 år som gjort framstående forskning inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik eller teologi.

NY LEDAMOT. Olov Sterner, professor vid Kemiska institutionen och dekan vid Natur-vetenskapliga fakulteten, är ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

VATTENPRIS. Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära tilldelas 2016 års vattenpris för sitt långvariga arbete med kusterosion. Hans Hansson har tidigare fått ge namn åt en av bryggorna i Ystads sandskog, där han arbetat för att bevara kusten. Priset delas ut av föreningen Vatten som förenar branschfolk på myndigheter och forskningsinstitutioner och bland annat arrangerar VA-mässan. Prissumman är 40.000 kronor.

HÅLLBAR VINST. Tim Isaksson, student på masterutbildningen i tillämpad klimatstrategi, vann Trafikverkets case i Sustainergies Cup med sitt bidrag ”Flyttvana”. Det är en studenttävling i hållbarhet med över 1000 deltagare. Det vinnande bidraget handlar om att uppmuntra till klimatsmarta val av transporter i samband med att människor flyttar till ett nytt hem, något som nära en miljon svenskar gör varje år. Prissumman är på 25.000 kronor.

RAUSINGSKA FORSKARPRISET tilldelas historieprofessorn Kim Salomon. Prissumman är på 40.000 kronor.

MEDICINSKA HEDERSDOKTORER. Medicinska fakulteten har utsett tre hedersdoktorer varav den ena är Andreas du Bois, professor i gynekologi vid Kliniken Essen-Mitte i Essen, Tyskland. Han är en världsauktoritet inom gynekologisk onkologi och hans insatser för LU har haft stor betydelse för att området obstetrik och gynekologi nått den höga akademiska nivå och bredd inom gynekologisk cancer som råder idag, lyder motiveringen.

Den andre hedersdoktorn är Ruedi -Aebersold, professor i systembiologi, som är en pionjär och världsledande forskare inom proteomik och systembiologi, verksam vid Swiss Federal Institute of Technology in Zurich , Schweiz. Han har starkt bidragit till utveckling av proteomiken (data om proteiner) vid centrumbildningen för masspektrometri vid LU.

Den tredje är Yukiharu Hasegawa, professor i ortopedi vid Nagoya University Hospital, Japan. Han är huvudsakligen intresserad av höftkirurgi, samt forskning på barnhöfter, frakturer och artros, och  högt respekterad av såväl kliniska kollegor som patienter och forskare och är en skicklig kirurg. Han tjänstgjorde i Lund för 30 år sedan och alltsedan dess har samarbetet fortgått med många forskarutbyten mellan Lund och Nagoya.