Priser/utmärkelser

Priser & utmärkelser i mars/april

Ett axplock av priser och utmärkelser vid LU under under april.

BESKOWSKA. Vitterhetsakademien ger i år Beskowska stipendiet på 25.000 kronor till fil.dr. Roger Johansson, för hans nytänkande forskning beskriven i bland annat avhandlingen ”Tracking the Mind’s Eye. Eye movements during mental imagery and memory retrieval”.Det handlar om hur ögonen rör sig när det, så att säga, inte finns något att se, annat än för ens inre öga, till exempel när något beskrivs för en eller man själv beskriver något ur minnet.  Professor em. Jan Hjärpe, får akademiens förtjänstmedalj i guld för förtjänstfullt arbete inom akademien. Densamma går till professor Lars Larsson för hans engagerade medverkan i Akademiens förvaltningsutskott samt hans betydelsefulla insatser i Antikvariska nämnden.

KOL-PRIS. Jonas Jakobsson, nyutexaminerad civilingenjör i medicinsk teknik vid LTH, fick nyligen pris av Svenska Ingenjörers medicintekniska nätverk för sitt examensarbete om en ny metod att ställa diagnos på andningssjukdomen KOL. Arbetet omfattar teori, mätmetoder, resultat och en prototyp för precisionsmätningar av nanopartiklar i lungan. 

BÄSTA AVHANDLING. Kristofer Andréasson, doktorand inom reumatologi belönas för sina studier om systemisk skleros med Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling för 2013. Han har bland annat kartlagt sjukdomens förekomst i Skåne. 

Spulinsk donation till LU350

En lika storslagen som öronmärkt donation på 500 kronor överlämnades vid en ceremoni den 2 april (inte den 1 april) på Café Athen till Lunds universitets jubileumsfirande, LU350. Bakom donationen ligger Societas Spulinginiensis Lundensis. Vid ceremonin diskuteras lämpliga ändamål, exempelvis nasifiering av en förtjänt person, särskilt som detta inte kostar något, stimulerande inslag vid en fest, eller något annat spulingskt. Jubileumsordförande Göran Bexell lovade att lundensisk spextradition kommer att synas under LU350, bl.a. i projektet Tio scener ur LU:s historia.

Nobelpristagare och strateg nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan 

Professor Al Roth, 2012 års vinnare av Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne, och strategiprofessor J C Spender blir 2014 års hedersdoktorer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Al Roth (född 1951) innehar en professur i nationalekonomi vid Stanford University och har under sin karriär verkat vid många av de största universiteten i USA. Hans forskning berör ämnen som operationsanalys, mekanism design och experimentell ekonomi. Han har fått en rad internationella utmärkelser och år 2012 tilldelades han, tillsammans med Lloyd Shapley, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minnet av Alfred Nobel för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”.

J.C. Spender (född 1936), är professor emeritus vid Paris International School of Management. Spenders vetenskapliga produktion spänner över flera områden inom ledarskap, ledning och strategi. Hans forskning har alltid fokuserat på vad kompetenta chefer vet och gör. Under åren 2006-2009 innehade JC Spender Svenska Handelsbankens Gästprofessur inom Knowledge Management vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har varit en flitig gäst i över 20 år, och varit aktiv med handledning och seminarier vid olika institutioner på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Spender själv hävdar också att han sedan 70-talet varit influerad av Ekonomihögskolans metodologiska arbete och teoretiska utveckling inom strategi- och organisationsforskninge

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *