Priser/utmärkelser

Priser & Utmärkelser

Ett axplock från utmärkelser under december och januari.

KUNGAMEDALJ. Gertrud Sandqvist, rektor för Konsthögskolan i Malmö, har fått HM Konungens medalj i 8:e storleken att bäras i serafimerordens band. Hon har fått utmärkelsen för sina insatser för Konsthögskolan sedan starten 1995. Motiveringen lyder: ”För betydande insatser inom svensk högre konstnärlig utbildning.”

VETENSKAPSPRIS. Pi-priset 2015 har tilldelats vetenskapsjournalisten Göran Frankel tidigare verksam vid bl.a. LTH och främst Naturvetenskapliga fakulteten och som skribent i LUM. Han tilldelas priset på drygt 314.159* kronor för sitt bokmanus ”Den själfulla zombien – vetenskapens paradoxala människobild”. Boken beräknas komma ut i höst. Det är andra gången som Vetenskapsakademien delar ut priset och förra gången gick det till professor Ulf Ellervik också vid LU.

ERC-GRANTS. Tre lundaforskare, Paul Franks (medicin), Daniel Metcalfe (naturgeografi och ekosystem) och Christelle Prinz (fysik, LTH) har beviljats ERC Consolidator Grants i 2015 års utlysning. ERC-anslagen söks i internationell konkurrens med vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium.

KONSUMENTLEDAMOT. Helena Sandberg vid Medie- och kommunikationsvetenskap har utsetts till ledamot av Konsumentverkets vetenskapliga råd. Hon har också genom Utrikesdepartementet förordnats till ny ledamot av Fulbrightkommissionen, Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte.

NY ORDFÖRANDE. Katarina Olsson, professor vid Juridicum  är ny ordförande för ”Familjen Kamprads stiftelse”. Den har  till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten.

DUBBELDISPUTERAD.  Martin Lindström, professor i socialmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har nyligen disputerat för andra gången. Han är även läkare, och doktorerade i socialmedicin år 2000. Nu är han aktuell med en avhandling i ekonomisk historia där han undersökt hur olika riskfaktorer för dålig hälsa vid livets start påverkar hälsan i vuxen ålder – allt i ett 250-årsperspektiv.

ETIKPRIS. Göran Hermerén, professor emeritus och fortfarande verksam i ämnet medicinsk etik, har fått Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2015 för sina ”synnerligen värdefulla insatser för den medicinska etiken, såväl nationellt som internationellt”.

EXTRA MUSEISTÖD. Biologiska museerna har av Artdatabanken tilldelats 1,4 miljoner kronor i extra museistöd samt 750.000 kronor för projektet ”Sveriges virtuella herbarium”. De sistnämnda pengarna ska delas med Göteborgs universitet.

PROTEINPENGAR. Mikael Lund, universitetslektor vid Kemiska institutionen, har fått 4 miljoner euro (tillsammans med bland annat DTU i Danmark) för projektet ”Protein-excipient interactions and protein-protein interactions in formulation”. Projektet finansieras av programmet ”Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks” inom Horisont 2020. De kommande månaderna kommer 15 doktorander att anställas.

TONSÄTTARSTIPENDIUM. Styrelsen för Stiftelsen Saltö har utsett tonsättaren Staffan Storm, som även är Konstnärliga fakultetens prodekan, till 2015 års stipendiat för orgelsoloverket ”…et lux in tenebris lucet”. Stipendiet är på 100.000 kronor.

TESDORPFS-ANSLAG. Carl Tesdorpfs stiftelse stöder sedan många år tillbaka molekylär biomedicinsk forskning vid Lunds universitet. Docent Jens Lagerstedt, experimentell medicinsk vetenskap, har år 2015 tilldelats 560.000 kronor för  forskning kring hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Förra året tilldelades docent Susanna Törnroth-Horsefield, Centrum för molekylär proteinvetenskap, motsvarande belopp för inköp av utrustning för proteinstrukturbestämning. Under en ceremoni i december på Gamla Biskopshuset i Lund presenterade de bägge pristagarna sin forskning.

MEDALJ. Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi har tilldelats årets Gunnar Starck-medalj av Svenska kemisamfundet.

PEDAGOGISKT PRIS.  Magnus Hillman på Institutionen för kliniska vetenskaper, Anna Houmann vid Musikhögskolan och Elisabeth Högdahl på Institutionen för service management och tjänstevetenskap prisades i år för sina pedagogik.