Administration

Process för att utse prorektor förlängs

Eftersom  Eva Wiberg, nuvarande prorektor, lämnar Lunds universitet och börjar som rektor för Göteborgs universitet den 1 juli pågår sökandet efter en ny prorektor. 

Nu förlängs tiden eftersom beredningsgruppen i dagsläget inte kan  presentera mer än en kandidat för universitetskollegiet, som vill få flera kandidater presenterade för sig.

Prorektor är ställföreträdande för rektor och ska kunna tjänstgöra i rektors ställe när han inte är på plats.

Den 16 juni kommer processen att diskuteras vidare och det är tveksamt om en ny prorektor kommer vara på plats den 1 juli.