Naturvetenskap, Samverkan

Projekt om hållbar skolstad sänkte energiförbrukning

Hur gör man för att minska gymnasieskolors energiförbrukning med 20 procent och samtidigt öka 3.000 elevers kunskap om hållbarhet?
Jo, man startar ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, gymnasieskolor i Helsingborg, Energi­myndigheten, Helsingborgs stad, Sustainable Innovation in Sweden, Kärnfastigheter och Öresundskraft.

Hållbara skolstaden_Campus Helsingborg

– Den hållbara skolstaden är ett exempel på hur kommuner kan bedriva energi­effektivisering i skolor. Fr.v. Torleif Bramryd och Michael Johansson, Campus Helsingborg, Sofia Mattsson, Helsingborgs stad, Per Kléen, Nicolaiskolan och Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation in Sweden. Foto: Adam Svensson

– Vi har varit miljöstrategiska rådgivare genom hela projektet. Resultatet har sammanställts i en rapport med tjugo goda exempel på hållbarhetsarbete i Sverige och resten av världen, säger Torleif Bramryd, docent i ekologi vid Campus Helsingborg.

Initiativet till samarbetet ”Den hållbara skolstaden” togs av de kommunala gymnasieskolorna Tycho Brahe, Nicolai, Olympia i Helsingborg och International School of Helsingborg. Sustainable Innovation in Sweden, som är ett nationellt centrum för energieffektivisering, har medverkat i projektet som spindeln i nätet.

– Syftet är att hållbarhetsanpassa skolorna och minska energiförbrukningen. Det handlar väl också om att gymnasieskolorna vill profilera sig; det ligger i tiden att fokusera på miljöfrågor, säger Michael Johansson, doktorand i hållbar mobilitet vid Campus Helsingborg.

Energimyndigheten tog beslutet att stödja projektet med 9,9 miljoner kronor. Pengarna har bland annat använts till teknisk utrustning för att förbättra energianvändningen på gymnasieskolorna, berättar Torleif Bramryd.

– Kärnfastigheter som äger byggnaderna har köpt in solceller till skolornas tak. Vi har också effektiviserat ventilationen och uppvärmningen i lokalerna och satt in styrsystem för belysningen.

Forskarna kan nöjt konstatera att målet att minska energiförbrukningen med 20 procent är uppnått. Men ett lika viktigt mål har varit att öka intresset för hållbarhetsfrågor hos eleverna och lärarna.

– Det unika med projektet är att vi fokuserar både på tekniska lösningar och miljöpedagogik – ofta väljer man det ena eller det andra. Solcellerna kommer till nytta för eleverna genom att vi använder det i undervisningen, säger Michael Johansson.

– Via eleverna kan vi även nå ut med hållbarhetstänkandet till familjerna i nordvästra Skåne, fyller Torleif Bramryd i.

Skolorna har numera köpt in elcyklar till lärarna, som inte längre behöver använda bil för att ta sig runt i staden. Elever och lärare har också fått ett helt nytt källsorteringssystem i klassrummen och korridorerna.

– Lärarna är det viktigaste redskapet. Skolorna har infört ett hållbarhetsråd med lärare från olika ämnen. Många är väldigt engagerade, menar Michael Johansson.

Projektet ”Den hållbara skolstaden” har nyligen avslutats med två slutkonferenser i Helsingborg och Stockholm. Men detta innebär bara början på det fortsatta hållbarhetsarbetet.

– Våra tjugo goda exempel kan implementeras på andra stora organisationer som vill energieffektivisera sin verksamhet, till exempel Lunds universitet, säger Michael Johansson.

 Eva Nelsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *